Självledarskap – viktigare än någonsin!

Samhället står inför en hård prövning i takt med att covid-19 sprider sig. Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla som kan att arbeta hemifrån. Så förutom ett stort personligt ansvar för att bromsa smittspridningen krävs dessutom en stor portion eget ansvar för att arbeta engagerat hemifrån. Därför är självledarskap viktigare än någonsin. Men hur förberedda är vi egentligen på att effektivisera vårt arbete hemifrån och hur ska vi prioritera i dessa nya tider? Vi har intervjuat Karolina Wahlström som arbetar med, samt föreläser och utbildar inom ämnet Självledarskap på ID entity by Jurek

Självledarskap, varför är det viktigare än någonsin?

Vi befinner oss i ett läge där eget ansvar präglar vår vardag på ett helt nytt sätt. De flesta av ID entitys kunder är vana vid att jobba i ett sammanhang med rutiner och tydligt ledarskap. Nu kastas rutiner omkull och det sätts press på att du ska strukturera, prioritera och effektivisera dina egna dagar. Utmaningarna och hindren blir större vilket ställer självledarskapet på prov. Den här perioden är förhoppningsvis övergående, men vi kommer med stor sannolikhet behöva leva i den här nya verkligheten under en period. Därför behöver vi alla ta stort personligt ansvar och det gör självledarskap viktigare än någonsin.

Vad innebär självledarskap och hur kan det underlätta vid rådande omständigheter?

Självledarskap handlar om att träna på att förhålla oss till nya utmaningar och svårigheter. Med hjälp av effektfulla verktyg och strategier kan du ta kontroll över situationer och förhålla sig till det som sker på bästa sätt. I situationen vi har framför oss nu behöver vi hitta ett konstruktivt förhållningssätt och en inre motivation för att kunna hitta nya kreativa arbetssätt och fortsätta driva verksamheter och affärer framåt.

Utveckla ditt självledarskap:

Acceptans

Det är många av oss som kan känna en stor oro inför en oviss framtid. Att känna oro är ett sätt för oss att upptäcka hot och faror och är en fullt naturlig känsla. Oron kan uppta mycket av ens tid och kan göra att man upplever en lägre handlingskraft och en lägre motivation. Känner du att oron gör att du kanske har svårt att koncentrera dig och fokusera behöver du fundera på att hitta ett konstruktivt sätt att förhålla dig till vår nya situation. Att arbeta med acceptans över det nya läget kan hjälpa för att återfå energi. Ta några minuter och öva mindfulness där acceptans är ett av förhållningssätten, det finns flera appar och klipp på youtube som är gratis. Gör någonting aktivt som att slå dina äldre släktingar en signal eller prata och bolla med vänner och kollegor för att bli lugnad och bestäm dig sen för att du mellan samtalen släpper oron.

Rör på dig

För att kunna ha ett starkt självledarskap behöver vår kropp och hjärna få hjälp på traven genom rörelse. Är du sjuk ska du självklart vara hemma men du som är frisk, ut och gå en promenad, ta en löprunda eller gör några övningar utomhus mot en bänk. Att sitta en heldag hemma och arbeta kan fungera några dagar men sedan behöver vi omväxling för att kunna vara kreativa.

Sätt upp mål

För att kunna leda dig själv under den här perioden krävs struktur och målfokus. Skriv en lista över vad du ska göra under nästkommande dag – när kunder inte är lika nåbara kan det vara läge att ta tag i de där arbetsuppgifterna som har legat vilande. Glöm inte att sätta en struktur kring jobbpassen, ta pauser och fyll på med energi. Att kunna bocka av en lista gör att vi vid arbetsdagens slut kan känna oss nöjda.

Håll kontakten!

Ring videosamtal med dina kollegor och vänner! Vi är i grunden flockdjur och att sitta ensam under en längre period kan göra att både arbetsglädjen och motivationen tryter. Ett videosamtal skapar garanterat en energiboost som du kan ta med in i nästa arbetsuppgift!

Hur kan ID Entity by Jurek hjälpa er?

Vi arbetar med coaching digitalt! Vill du eller någon av dina medarbetare ha stöd och coachas för att behålla fokus, arbetsglädje och effektivitet kontakta då Karolina.

Karolina Wahlström