5 nycklar för hållbart ledarskap

Vi lever i en tid som präglas av osäkerhet. Mer än någonsin tenderar annat att ta fokus från det vi vill känna, göra och uppnå. Det är lätt att känna att vi drunknar i måsten, krav och negativ påverkan från omgivningen. Då gäller det att stå trygg i sig själv och sprida denna trygghet till andra – vilket såklart är extra viktigt som ledare. Att hitta denna trygghet och att hela tiden kunna återkomma till den, gång på gång, är inte gjort i en handvändning. Det kräver träning. Träning för att hålla fokus. Nedan får du ta del av 5 viktiga nycklar för att skapa sådant fokus; genom medvetenhet.

Maria Bouvin

maria bouvin

Kontakta Maria på maria.bouvin@id-entity.se

1. Syfte

Alla behöver vi en riktning att gå mot. Att ta ut ett övergripande syfte med det arbete du utför hjälper dig att se sammanhanget i det du gör. Du har en intention på övergripande nivå som hjälper dig att hålla en tydlig kurs. Det ger trygghet. Om du kopplar intentionen till ditt eget ”varför” har du också lättare att känna arbetsglädje. Du känner mer meningsfullhet, på ett sätt som känns viktigt för dig. En inre drivkraft som hjälper dig även när det känns motigt. Ju mer stress, frustration eller annan negativitet du känner desto högre kan du behöva lyfta blicken för att se helheten och på så sätt släppa de detaljer som just nu tar ditt fokus. Då kan du lätta på malande tankar samtidigt som du ser klarare.

2. Mål och planering

För att få ner syftet i det dagliga behöver du dela upp det i hanterbara och konkreta mål och uppgifter. Tydliga ”att-göra-listor” hjälper dig inte bara att nå målen utan även att minska stress eftersom du kan återkomma till din prioriteringslista när tankarna snurrar på så fort att du inte vad du ska fokusera på. Koppla gärna dina ”att-göra-listor” till mål och syfte, så får du lättare med meningsfullheten och arbetsglädjen i varje uppgift. Kanske kan du lättare acceptera utförandet även av de ”tråkiga” uppgifterna, eftersom det faktiskt tar dig mot syftet. Då frigörs mer kraft (än om du fokuserar på hur jobbigt det är).

3. Värderingar

Hur väl du än planerar kommer alltid annat att dyka upp. För att fatta rätt beslut – där och då i stunden och när tid för reflektion saknas - kan det hjälpa att använda dina värderingar som kompass. För rätt beslut för verksamheten behöver såklart dina värderingar stämma överens med verksamhetens. Du kan förtydliga eller bygga ut verksamhetens värderingar och göra dem till dina, så att de hjälper dig att leda på ditt sätt. Gör gärna egna exempel på vanliga utmaningar du ställs inför och koppla dem till hur de kan lösas med hjälp av dina värderingar. På så sätt kan du luta dig mot dina värderingar när ett snabbt och svårt beslut behöver fattas. Då känner du dig trygg och skapar trygghet hos andra, som vet var de har dig.

4. Mentalt fokus

Självklart är det en fördel att veta vad som ska uppnås och att tro på att det blir just så. Att tänka positivt hjälper. Självklart i balans med vad som är. Saker blir som sagt inte alltid som man tänkt och det är inte alltid lätt att hålla en positiv sinnesstämning. Förutom att gå tillbaka till syftet, ”att-göra-listorna” och värderingarna när pressen blir stor kan du också öva på att släppa taget om dina tankar. Det är ju just tankarna som förstör för dig när allt snurrar på så fort att du varken vet ut eller in, eller hur? Då blir det inte bättre av att du gräver dig än djupare in i de negativa tankespiralerna. Stanna istället upp. Ta ett steg tillbaka. Ta några djupa andetag och hitta in till det självklara svaret som finns bakom alla tankespiraler. Den typ av svar och insikter som kommer när du är avslappnad. Fokus på dina andetag kan hjälpa dig till lugnet. Du kan också lämna det du arbetar med och istället skifta fokus mot något helt annat ett tag. Inte sällan kommer lösningen på din utmaning till dig när du minst anar det.

5. Medvetna möten

Ingenting kan få oss ur balans så mycket som relationer som ”skaver”. I ledarskap är relationer såklart A och O. Många ledare lägger fokus på att en viss medarbetare inte förstår, gör som den borde eller liknande. Det skapar mycket frustration. Testa gärna att skifta fokus från den andra till dig själv. Vad kan du lära dig av frustrationen? Vad är det du ska förstå? Hur kan du nå fram? Hur kan du förklara bättre? Låt gärna ditt syfte, ditt varför, dina värderingar och din ledarstil hjälpa till. På detta sätt släpper ofta frustrationen. Dessutom lär du dig massor av dina medarbetare, blir tryggare i dig själv och sprider trygghet (snarare än frustration). Vi påverkar varandra. Det du sänder ut tas emot och sänds tillbaka till dig.

Som sagt ett hållbart ledarskap med fokus och medvetenhet kräver träning. Allt börjar med dig.

Du är varmt välkommen att kontakta Maria Bouvin för mer information och verktyg.

Missa inte vårt webinar den 6 maj, där Maria kommer att prata mer om nycklarna till ett hållbart ledarskap. Läs mer och anmäl dig här.