Behöver du en expert inom ett visst område?

Står ditt företag inför en förändring? Har ni identifierat ett kompetensgap? Står ni inför ett uppköp eller förvärv? Behöver ni utöka er kunskap inom arbetsmiljölagen. Har ni en svår personalsituation? Vill ni erbjuda en medarbetare coachning? Vill ni utveckla ert team? När vi identifierat vad du behöver använder vi vårt kontaktnät av grymma konsulter för att hitta rätt hjälp till dig.

Vi kan utbilda chefer och HR-personal


Till följd av arbetsmiljöföreskrifterna som kom 2016 har vi tagit fram en konkret och lättapplicerad utbildning som hålls av vår expert i ämnet. Men vi arrangerar också mer än gärna utbildningar inom många andra HR-områden. Vi har till exempel skräddarsytt utbildningar i arbetsrätt, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har experter på lagar och regler


Våra experter inom arbetsrätt kan till  exempel fungera som kvalificerat stöd i förhandlingar och hjälpa dig i kniviga arbetsrättsliga frågor. När du ska delegera arbetsmiljöansvaret vid systematiskt arbetsmiljöarbete eller när du behöver stöd i det dagliga arbetsmiljöarbetet kan du få hjälp även där.

Och för svåra personalsituationer


Vi vet att vissa personalsituationer kan vara särskilt svåra eller känsliga. Med våra konsulters hjälp kan du få någon som hanterar situationen med den professionalism, kunskap och medkänsla som behövs. Allt för att lösa situationen på ett bra sätt för alla.

Eller i rehabiliteringsfrågor


Rehabiliteringsfrågor kan vara både komplicerade och tidskrävande. Tur är väl då att vi har specialister som kan komma in i ditt företag och hjälpa dig. Konsulten säkerställer att rehabiliteringsprocessen sköts enligt alla gällande regler.

Olika situationer kräver olika coachning


Vi har genom åren coachat närmare 500 chefer och medarbetare som stått inför vitt skilda behov och önskemål om utveckling. Det kan till exempel handla om att stärka ledarskapsförmågan inför en ny roll eller att hitta nya karriärvägar i samband med rehabilitering. Metodiskt och engagerat jobbar vi för att de mål vi gemensamt satt upp nås.

Vårt Outplacementprogram


Tack vare att våra coacher alltid är uppdaterade på de senaste och mest taktiska jobbsökarteknikerna, kan vi erbjuda vårt smarta Outplacementprogram när en av dina chefer eller medarbetare slutar. Dessutom får de en proffsig coach som vrider och vänder på stenarna så att nästa kliv i karriären blir det bästa tänkbara.


Boka möte eller ring oss!

Du når oss på 08-21 68 90

”De är väldigt duktiga på att få ur oss såväl krav som önskemål och har en förmåga att förstå precis vad vi behöver. Och resultatet har alltid varit väldigt bra, de har träffat rätt varje gång.” – Ernst Nathorst Böös, VD, Propellerhead Software


”För mig är de en ”partner” i HR-frågor, mer än något annat. Dessutom har vi alltid roligt när vi jobbar ihop. ” – Pia Geivald, HR Manager, AniCura


”Engagemang och dedikation är det som utmärker ID Entity i mina ögon. De är oerhört professionella och noggranna, och ställer höga krav på såväl oss som kandidaterna.” – Ingrid Roslund Winje, Ansvarig för Arbetsrätt och Förhandling, Skandia