DiSC för gruppen

Profilanalysen är en metod eller ett verktyg som hjälper var och en att förstå sig själv, att förstå andra människors olika beteendemönster och samverkanden mellan profilerna. Att använda sig av DISC-modellen innebär en mängd möjligheter när man arbetar med grupper. Vi får insikter om oss själva men också varandra – vad är våra styrkor och utmaningar? Vad motiveras vi av och vad blir vi stressade av? Vad behöver vi tänka på som team för att skapa en effektiv kommunikation?

Som ledare får man en indikation vad gruppen behöver för styrning och stöttning för att skapa ett så effektivt team som möjligt där alla medlemmar känner sig motiverade och sedda.

Att använda personprofilanalysen och göra övningar i grupp är en av våra mest populära utbildningar! Innan utbildningstillfället får var och en utföra ett digitalt test och utbildningen startar med att vi går igenom grunderna i analysen, innan deltagarna blir tilldelade material om sin egna personprofil och vad testet utvisat.

Utöver det fortsätter dagen med praktiska övningar och avslutas med det kanske allra viktigaste – en handlingsplan för sig själv utifrån de delar i sitt eget beteende som man vill förstärka. Handlingsplanens utgångspunkt är normalt med fokus på de personer som man vill förbättra sin kommunikation med! Deltagarna tar även fram en handlingsplan för gruppen där fokus är på hur vi kommunicerar bättre med varandra.

Exempel på innehåll

  • Hur skall man identifiera de olika profilerna?
  • Hur fungerar D-I-S-C personer i olika situationer?
  • Hur fungerar profilerna i samspel med varandra
  • Hur kan jag använda kunskapen i min kommunikation med andra människor?
  • Hur kan jag använda kunskapen för att bli ännu mer framgångsrik i mitt dagliga arbete?
  • Hur kan jag använda analysen i konflikthantering?