Effektiv Stresshantering

I en tid av konstant uppkoppling, höga krav, snabba förändringar och ökad globalisering är stress ett vanligt inslag på många arbetsplatser. Att hantera sin stress är inte bara en nödvändighet för att må bra – det har också blivit en avgörande kompetens för långsiktig framgång. Att skaffa sig verktyg för en effektiv stresshantering är därför en klok investering i din långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraftighet.

Effektiv stresshantering ger dig den nödvändiga kunskapen om vad som skapar stress, hur stress uppstår, när den blir skadlig och hur du kan lära dig att hantera stress både kort- och långsiktigt.

Aktuell arbetslivs- och hjärnforskning presenteras och varvas med praktiska övningar och ett upplevelsebaserat lärande. Efter utbildningen tar du som deltagare med dig insikt om dina egna stressmönster och motivation att testa nya verktyg och vanor för ett hållbart arbetsliv.

Exempel på innehåll

  • Stressteori
  • Den stressade hjärnan
  • Reflektion kring vanor och beteenden
  • Självkännedom kring stressmönster
  • Praktiska verktyg
  • Hjärnsmart stresshantering
  • Gränssättning och kommunikation
  • Mindfulness
  • Self Compassion