Framgångsrik Försäljning

De mest framgångsrika säljarna ställer öppna frågor och ger sig inte förrän de fått rätt svar – precis som barn under 7 år. Skämt och sido, en vanligt förekommande teori att de bästa säljarna är de som är bra på att prata, men forskning visar att det är precis tvärtom! De mest framgångsrika säljarna pratar ca 20 procent och använder sig av öppna frågor och aktivt lyssnande. Här finns en hel del att lära. Det bästa är att det går att öva upp och vi kan alla hitta vår personliga säljstil - det är därigenom vi skapar lyckade kundrelationer.

Våra utbildningar inom försäljning finns till för både nya och erfarna säljare men även för de som inte har säljare som titel. Ett vanligt upplägg är att vi träffas 2-3 gånger med 5-6 veckors mellanrum.

Genom kunskapsöverföring, interaktiva övningar i grupp och individuella övningar emellan våra utbildningstillfällen skapas bestående beteendeförändringar som leder till önskat resultat. Oavsett erfarenhet, kompetens och de utmaningar individerna står inför ger vi era medarbetare verktyg och färdigheter för att nå sin fulla potential!

Exempel på innehåll:

  • Din personliga säljstil
  • Vem är det jag möter?
  • Analysera kundens behov
  • Säljprocessens olika steg
  • Aktivt lyssnande
  • Invändningshantering
  • Avslutsteknik
  • Behåll och öka motivationen