Framgångsrik Service

Att ha medarbetare som ger bra service är viktigt inom alla branscher. Men för att kunna ge verkligt framgångsrik service måste man tycka om det! Tyngdpunkten i denna utbildning ligger inte i vad ni ska göra utan hur ni ska göra det, och anledningen till varför ni inte gjort det tidigare. Vår självbild och status påverkar energin vi sänder ut till mottagaren – känner vi oss viktiga och stolta över vårt arbete trivs vi bättre och sänder därmed ut positiva signaler. Går vi på autopilot påverkar det vårt kroppsspråk, sättet vi pratar på och hur vi bemöter människor omkring oss – vilket kan få oanade konsekvenser för kundupplevelsen.

Denna typ av utbildning vänder sig till företag som har personal i en servicegivande roll. Det kan handla om intern service, som en assistentgrupp, eller extern service så som kundtjänst, callcenter, butikspersonal, innesäljare och fältsäljare.

Utbildningsupplägget skräddarsys utefter era behov och önskemål. Ofta träffas vi vid flera tillfällen där vi varvar kunskapsöverföring med praktiska övningar, både under och emellan utbildningstillfällena.

Exempel på innehåll

  • Självbild och status
  • Att ge service från hjärtat
  • Att tänka rätt
  • Närvaro och aktivt lyssnande
  • Inre motivation