Grupputveckling

Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur fungerar gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur skapas engagemang, kreativitet, delaktighet och inkludering? För att skapa en högpresterande och effektiv arbetsgrupp krävs det att medlemmarna känner tillit till varandra, trygghet, engagemang och motivation.

Vi på ID Entity har i vad vi kallar grupputveckling tagit fram ett antal olika utbildningar och kurser lämpliga för en arbetsgrupp eller ett team att göra tillsammans. Samtliga utbildningar har som mål att stärka individen, teamkänslan, förbättra kommunikation och effektivitet samt samarbetet gruppmedlemmarna sinsemellan.

Vi skräddarsyr alla utbildningar och utvecklingstillfällen utefter just era behov och utmaningar. Det gör att vi ofta kombinerar olika typer av verktyg och frågeställningar med praktiska övningar, allt för att förbättra och utveckla relationerna i er arbetsgrupp. Tveka därför inte att kontakta oss för att höra mer och låta oss presentera ett upplägg lämpligt för er!

Utbildningar inom grupputveckling

  • Självledarskap – För att fungera i en grupp krävs ett starkt självledarskap och ett stort ansvarstagande. Vi arbetar med självledarskap som ett verktyg för att utveckla sig själv och gruppen.
  • Framgångsrik försäljning – Nå er fulla kapacitet som säljare genom att stärka teamet.
  • Framgångsrik Service – alla yrken är till viss mån ett serviceyrke, men vissa mer än andra. Vi fokuserar på vilka signaler vi sänder ut till andra och hur de påverkar upplevelsen av oss!
  • DiSC för gruppen – Profilanalysen är en metod eller ett verktyg som hjälper var och en att förstå sig själv och att andra människors olika beteendemönster.