Inspirerande föreläsningar

Anlita någon av våra konsulter för en föreläsning på ert ledningsgruppsmöte, er konferens eller varför inte som en kickstart på morgonen en vanlig tisdag! Vi skräddarsyr upplägget utefter era behov och önskemål. Föreläsningen kan också kombineras med en längre workshop där vi varvar kunskapsöverföring med övningar som sker i grupp. Oavsett om ni väljer föreläsning eller en längre workshop garanteras aha-upplevelser och att var och en av medarbetarna får med sig nya insikter och konkreta verktyg för att gå från tanke till handling - samma dag!

Populära föreläsningar


Konsten att leda sig själv

Föreläsningen bygger på antagandet att det är du själv som bestämmer i livet och därmed ansvarar för hur du själv mår. Vi pratar bland annat om hur vår självkännedom och självkontroll kan inverka på vår motivation, självbild och stresstålighet och vad det är ”att tänka rätt”.

Medarbetarskap i förändring

Vi befinner oss i ett läge där eget ansvar präglar vår vardag på ett helt nytt sätt. Nu kastas rutiner omkull och det sätts press på att du ska strukturera, prioritera och effektivisera dina egna dagar. Utmaningarna och hindren kan bli större vilket också ställer högre krav på dig som ledare. Den här föreläsningen ger dig ökade kunskaper och förståelse för hur vi människor reagerar under förändring. Vilka grundläggande sociala behov som finns och vilka verktyg som vi bör använda oss av för att våra medarbetare ska må och leverera så bra som möjligt.

Hållbart arbetsliv

Det pratas och skrivs mycket om hälsa och välmående, men vi har aldrig varit mer sjuka och haft fler sjukskrivna än vad vi har idag. Så något gör vi fel.

Detta är en föreläsning och workshop som engagerar, inspirerar och ökar kunskapen om stress. Den senaste forskningen varvas med interaktiva övningar där vi lär oss konkreta verktyg och metoder för att öka vår hållbarhet när det kommer till arbetslivet.


Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om våra föreläsningar eller undrar du något annat?