Inspirerande föreläsningar

Anlita någon av våra konsulter för en föreläsning på ert ledningsgruppsmöte, er konferens eller bara som en kick-start på morgonen en vanlig tisdag. Vi skräddarsyr upplägget utefter era behov och önskemål. Föreläsningen kan också kombineras med en längre workshop där vi varvar kunskapsöverföring med övningar som sker i grupp. Oavsett om ni väljer föreläsning eller en längre workshop garanteras AHA-upplevelser och att var och en av medarbetarna får med sig nya insikter och konkreta verktyg för att gå från tanke till handling, samma dag!

Populära föreläsningar

Konsten att leda sig själv

Föreläsningen bygger på antagandet att det är du själv som bestämmer i livet och därmed ansvarar för hur du själv mår. Vi pratar bland annat om hur vår självkännedom och självkontroll kan inverka på vår motivation, självbild och stresstålighet och vad det är ”att tänka rätt”.

Framgångsrikt bemötande

Denna föreläsning vänder sig till företag som har personal i en servicegivande roll. Vår självbild och status påverkar energin vi sänder ut till mottagaren – känner vi oss viktiga och stolta över vårt arbete trivs vi bättre och sänder därmed ut positiva signaler. Går vi på autopilot påverkar det vårt kroppsspråk, sättet vi pratar på och hur vi bemöter människor omkring oss – vilket kan få oanade konsekvenser för kundupplevelsen. ”Smile and the world will smile with you”.

Det moderna ledarskapet

Vad är det som gör att vissa ledare lyckas få med sig sina medarbetare och skapa framgångsrika resultat medan andra kämpar med hög personalomsättning och omotiverade medarbetare? Denna föreläsning utgår från senaste forskningen inom ledarskap. Ett ledarskap som möjliggör att medarbetarnas potential tas till vara på genom att våga utmana individer och organisationen där delaktighet, kreativitet och personlig omtanke står i fokus.