DiSC för ledare

Nej, du är inte en färg! Eller så är du regnbågens alla färger..

Såhär jobbar vi på ID Entity med DiSC


När vi konsulter på ID Entity arbetar med DiSC, gör vi det med omsorg och respekt för allas individuella personligheter, likheter såväl som olikheter. Vi arbetar med flera dimensioner av människan och vet att det krävs mer än en färg-analys för att bygga ett högpresterande team med ett starkt samarbete.  

Men…

Om människor som inte förstår varandra åtminstone förstår att de inte förstår varandra, då förstår de varandra bättre än när de – utan att förstå varandra – inte ens förstår att de inte förstår varandra. 

Genom DiSC personprofilanalys hjälper vi individer att förbättra sin kommunikation och sin anpassningsförmåga. DISC-modellens fördelar är inte bara att den bidrar till ett gemensamt språk som teammedlemmar kan använda för att både förstå sig själva och varandra bättre, utan också ett sätt för att skapa tydlighet och psykologisk trygghet. Vi hjälper team medlemmarna att acceptera och uppmuntra varandras likheter samt olikheter liksom bli mer nyfikna på varandras arbetsvardag. Efter en workshop i DiSC får medarbetarna ökad:

 • Självkännedom och acceptans om sig själv 
 • Insikt om teamet och en djupare förståelse för varandra
 • Förståelse och verktyg för att anpassa sin kommunikation till dem de möter
 • Förståelse för olika kommunikationsstilar och hur de påverkar
 • Möjlighet till bättre samarbete både med sig själv och andra
 • Möjlighet att använda sig av styrkorna i gruppen
 • Vi är noga med att utgå från ett coachande och icke-dömande förhållningssätt vilket resulterar i att ledarna känner sig inspirerade och stärkta snarare än placerade i färger eller ”fack”.
En workshop i DiSC kan innehålla
 • Personprofilanalys (DiSC World of leader/Management profile) som fylls i online två veckor innan utbildning
 • Forskning kring ledarskap, kommunikationsstilar och beteenden
 • Forskning kring psykologisk trygghet och högpresterande team
 • Egen DISC-profil med styrkor och utvecklingsområden
 • Hur dina beteenden påverkar dig själv och andra 
 • Stressorer och motivatorer
 • Teamets kommunikationsmönster och individuella skillnader
 • Tankefällor och strategier för utmanande situationer
 • Coachande förhållningssätt, nyfikenhet och aktivt lyssnande
 • Handlingsplan individuellt och för Gruppen
DiSC är ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och teamutveckling

Efter en workshop i DiSC Du får inte bara insikter om dig själv, utan även om din chef och team medlemmar. Du har fått kunskaper och träning i att utveckla en effektiv kommunikation, acceptans och ökad nyfikenhet gentemot andra profiler och verktyg i hur du skapar förtroende med andra.

En utbildning i DiSC-analys kan ligga som en enskild modul eller i ett längre program för team och ges under en heldag. Vi varvar forskning inom ledarskap, psykologi och beteendevetenskap med interaktiva övningar och diskussioner.

Modulen kan ligga som en enskild hel -eller halvdag eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler