Inspirerande kommunikation

Kommunikation är kärnan i allt ledarskap!

Behöver du hjälp med att nå fram med ditt budskap?


Studier visar att verbala uttryck, alltså det vi säger i ord, endast utgör ca 10 procent av vår kommunikation. Resten, 90 procent består av HUR vi säger saker såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge. De flesta utav oss väljer ändå att lägga en majoritet av vår tid på det verbala och vad vi ska säga, snarare än hur vi säger det. 

Effekten av ovan är att vi inte når fram med vårt budskap! Vi möter många ledare som inte förstår varför medarbetare inte kommer ihåg eller gör det som är kommunicerat -ovan är en förklaring till varför. Människor kommer inte alltid ihåg vad du säger men de minns känslan du skapar. Med vår träning i inspirerande kommunikation hjälper vi dig att hitta din egen kommunikativa stil för att nå fram med ditt budskap.

Exempel på upplägg, en heldag om kommunikation
 • Dina styrkor och utmaningar i kommunikation? (IRL/digitalt)
 • JOHARI- fönster
 • Tanke/Känsla/Handling- vikten av att träna praktiskt
 • MÅL i kommunikationsträning
 • STRATEGI för att uppnå målen
 • Olika typer av samtal
 • Grunda ditt samtal
 • Framförande i 4 steg
 • Kroppen, rösten och ordets betydelse
 • Konsten att lyssna
 • Din energi
 • Två dimensioner i kommunikationsbeteende
 • Vikten av reflektion

Oavsett vad du har för uppdrag så är det av stor betydelse att ha en medveten och inspirerande kommunikation för att lyckas med det du gör om dagarna. I vår utbildning Inspirerande kommunikation omvandlar du din kommunikation från omedvetet inkompetent till excellent.

Efter vår utbildning
 • Har du blivit mer medveten om din egen kommunikationsstil
 • Har du tränat dig på olika tekniker för att utveckla din kommunikativa förmåga.
 • Har du fördjupad förståelse för dig själv och förstå hur du påverkar andra
 • Har du fått träna dig på att bli mer autentisk när det kommer till din egen kommunikation.
 • Har du blivit mer säker på att tala inför andra.
 • Har du fått tillgång till konkreta och användbara verktyg som du kan använda i din vardag.

Denna modul går att lägga som en heldag eller som del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler