Samtalsträning

Samtalsträning kan vara den viktigaste träningen era ledare får!

Forskning visar att sju av tio anställda vill ha mycket mer feedback


Vi möter både ledare som undviker svåra samtal då det upplevs läskigt och ledare som är konfrontativa och får medarbetare att hamna i försvar. Vi behöver rusta våra ledare i verktyg, mentala strategier och träning för att kunna känna sig trygga i att hålla svåra samtal som skapar framåtrörelse och utveckling. 

I denna modul lär sig ledarna strukturera och förbereda sina samtal och vi utforskar konsten i aktivt lyssnande, att ställa kraftfulla frågor, samt ge och få konstruktiv feedback. Under dagen får ledarna konkreta modeller och verktyg och tränas i att förbereda, hålla konstruktiva samtal och ge feedback utifrån egna case. Därutöver får ledarna feedback på sina samtal både från andra kursdeltagare och utbildare. Modulen hålls vanligtvis under en heldag med uppföljning några veckor senare. 

I modulen ingår
  • Vad är syftet med feedback och medarbetarsamtal?
  • Hur kan vi inom chefsgruppen kontinuerligt ge feedback till varandra?
  • Att bygga långsiktiga relationer och medarbetarengagemang
  • Att ge feedback utifrån organisationens värderingar
  • Olika typer av samtal som t ex utvecklingssamtal, löpande medarbetarsamtal, svåra samtal, arbetsmiljöfrågor etc.
  • Hur strukturera och förbereda inför samtal?
  • Hur och när ge feedback – feedbackmodell, möjligheter och utmaningar
  • Aktivt lyssnande och frågor
  • Uppföljning och löpande samtal
  • Handlingsplan för för chefsgruppen och det personliga ledarskapet

Som chef är det mest kraftfulla verktyget för utveckling att ha konstruktiva samtal med sina medarbetare. Efter en utbildning i svåra samtal får era ledare verktyg i att kunna agera föredöme genom att själv både ge och efterfråga feedback från sina medarbetare. Deltagarna känner sig stärkta och utvecklar kompetensen i att hålla olika samtal som till exempel kan handla om mål, prestation, engagemang, beteenden, lärande, utveckling eller feedback. 

Modulen kan ligga som en enskild hel -eller halvdag eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler