Kompetensutveckling >  Ledarskap >  Ledarmoduler > 

Utbildning i konflikthantering för ledare

Utbildning i konflikthantering för ledare

En konflikt kan både leda till utveckling och förbättrat samarbete om den hanteras på rätt sätt.


Behöver era chefer ökade kunskaper om konflikthantering?


Att konflikter uppstår på en arbetsplats är inget ovanlig eller farligt. Att hantera och lösa en konflikt är problematiskt och kräver såväl energi som tid och engagemang. Men det är inte ovanligt att konflikter som får ligga och gro över tid växer sig ännu starkare. Resultatet blir ett onödigt obehag, med ökade risker för ohälsa och försämrade prestationer.

Förutom att vi konsulterna på ID Entity hjälper till att lösa upp spänningar under en pågående konflikt vill vi också rusta ledare med kunskaper och verktyg genom utbildning. 

Du som chef har ett viktigt ansvar för arbetsmiljön och att ingen far illa på arbetsplatsen. Även om du som ledare som inte befinner dig i en konfliktsituation just nu behöver du känna till hur du bör agera för att kunna lösa en sådan situation i tid när den väl uppstår. 

Genom vår halv -eller heldagsutbildning får du kunskaper och insikter om bland annat
 • Vad är en konflikt – vad säger forskningen?
 • Vad har du för förhållningssätt till konflikter?
 • Harmonisyn – Konfliktsyn
 • Signaler på potentiella konflikter
 • Vad blir konsekvensen av arbetsplatskonflikter?
 • Olika nivåer att förstå konflikter – individ, grupp, organisation
 • ABC-modellen/Konflikttriangeln
 • Självinsikt och konflikter hänger ihop
 • Tips för konstruktiv konflikthantering och samarbetskultur
 • Träning i svåra samtal, checklista och kommunikationstips
 • Hur kan du som chef förebygga och hantera arbetsplatskonflikter?

Efter vår utbildning i konflikthantering får du som chef ökad förståelse för ditt eget förhållningssätt och möjliga triggers i förhållande till konflikter. Vi förser dig med både mentala verktyg och forskning kring konflikter för att du ska känna sig trygg i hur du ska agera när konfliktsituationer uppstår. Genom ökade insikter, kunskaper och verktyg förser vi organisationer med ledare som bidrar till en hållbar, trygg och öppen arbetsmiljö. 

Modulen kan ligga som en enskild hel -eller halvdag eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vi erbjuder även
 • Ledarstöd, medarbetarsamtal och trepartssamtal 
 • Utredning av långt gångna konflikter med en rapport med förslag på åtgärder

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler