Coachande förhållningssätt

Vi konsulter på ID Entity har alla gått coachutbildning och kan i ärlighetens namn säga att det är den bästa investeringen vi gjort! Vi ser inte bara positiva effekter i de samtal vi har på jobbet med medarbetare, ledare och klienter, utan även privat med svärmor, partner och tonåringar!

Ett coachande förhållningssätt bidrar till en kreativ och effektiv arbetsplats 


Oavsett vad du  jobbar med, så gör det coachande förhållningssättet stor skillnad i all din kommunikation. Det coachande förhållningssätt stärker individer och team genom ett ökat lärande, ansvar och handlingskraft samt får medarbetare att utvecklas, bli mer självmedvetna och våga gå från tanke till handling. 

Under denna modul lär vi oss om forskning och kärnkompetenser i det coachande förhållningssättet. Deltagarna får träna på att coacha varandra med nycklar som aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och nyfikenhet.

Under utbildningsdagen lär sig deltagarna
  • Vad är ett coachande förhållningssätt och när kan vi använda det?
  • Hur kan vi bli bättre på kommunikation genom ett coachande förhållningssätt?
  • Vad är självledarskap och vad är kopplingen till coachande ledarskap?
  • Ökad kunskap om hjärnan och beteendeforskning
  • Övningar i självledarskap: stressorer och känsloreglering
  • Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor
  • Träning i att coacha varandra med hjälp av aktivt lyssnande
  • Träning i att coacha varandra med hjälp av kraftfulla frågor
  • Uppföljning av ’coaching buddies’ – att coacha varandra framåt i par

Efter utbildningen så har deltagarna fått insikter om sina egna styrkor och utmaningar i förhållande till det coachande förhållningssättet. Deltagarna har fått kunskaper och träning för att utöva ett coachande förhållningssätt och därigenom kunna bidra till en arbetsplats med hög kreativitet, stärkt självledarskap och effektiv problemlösning.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom team moduler