Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet är nyckeln till att bli agil!

Hur ser den psykologiska tryggheten ut i ditt team? 


Det är inte ovanligt att chefer upplever att det finns en högre psykologisk trygghet i teamet än vad som faktiskt finns.

En psykologisk otrygg arbetsmiljö skapar hög personalomsättning och sjukfrånvaro. Forskning visar också att medarbetarnas prestation sjunker vilket leder till lägre omsättning och resultat. 

Tystnadskultur är mycket vanligt och många medarbetare upplever att de inte får komma till tals eller föra fram sina åsikter. Någonting som kan resultera i att konflikter pågår under ytan.

När vi på ID Entity arbetar med psykologisk trygghet i team tar vi pulsen på den psykologiska tryggheten som finns. 

Vi sammankopplar resultat från medarbetarundersökningar som kan visa graden av psykologisk trygghet och vi arbetar nära både HR/ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Tillsammans diskuterar vi beteende samt situationer i organisationen som skapar otrygghet. Med forskningen i ryggen tittar vi på hur vi kan förändra och förstärka beteenden som ökar den psykologiska tryggheten i teamet, både på kort och lång sikt. 

Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som passar just ert team. Vi brukar säga att ett tillfälle leder till inspiration och aha-upplevelser men inte nödvändigtvis till förändrade beteenden, därför ses vi alltid två gånger. Vill ni arbeta mer långsiktigt och hållbart, är vår rekommendation att ses på en uppföljning/utvärdering. 

I utbildningen ingår
 • Forskning och senaste studierna om psykologisk trygghet
 • Varför är det viktigt och vad påverkar den?
 • Pulsmätning
 • Vad är möjligheterna och utmaningarna med hybridkontoret?
 • Kopplingen mellan högpresterande team och psykologisk trygghet
 • Beteenden som leder till psykologisk trygghet
 • Din kropp talar så högt så jag hör inte vad du säger – vad vi sänder ut för signaler 
 • Att kunna göra misstag, erkänna dem och våga prata om dem i vårt team
 • Aktivt lyssnande, empati och kraftfulla frågor
 • Hur kan vi som team skapa psykologisk trygghet i vår organisation?
 • Modell för fortsatt arbete i psykologisk trygghet 

Effekt

Det viktigaste för oss konsulter på ID Entity är att skapa tillit och förtroende med de team vi möter – det utgör den grund som behövs för att lyfta på locket och på riktigt samtala om, ibland tuffa frågor. Efter vår utbildning har det ofta skapats en högre tillit i teamet och en ökad insikt i vilka signaler vi sänder ut och vad var och en behöver göra för att bidra till en psykologiskt trygg arbetsplats.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom team moduler