Självledarskap

Självledarskap förändrar liv!

Vill ni utveckla och stärka era medarbetare inifrån? 


Det är faktiskt jag, Karolina Wahlström som är affärsområdeschef för ID Entity som ofta säger meningen ovan,  och jag är ett levande bevis på det. När jag på riktigt förstod att jag hade makten över mitt eget inre, mina känslor, tankar och beteenden öppnades en helt ny värld. Och jag vill aldrig tillbaka. 

I dagens hybrida arbetsmiljö ställs höga krav på medarbetarnas självledarskap -vår förmåga att kunna möta förändringar och utmaningar på vägen mot mål på ett konstruktivt sätt. Den upplevda stressen och arbetsbelastningen tillsammans med invanda mönster gör att vi ibland skjuter ifrån oss ansvar och sätter oss med armarna i kors i stället för att ta tag i problemen och se lösningar.  

Genom vår kurs i självledarskap varvar vi både inre mentala övningar med konkreta yttre verktyg för träna oss i att konstruktivt möta och hantera både konflikter, utmaningar och relationer. Med hjälp av evidensbaserad forskning och modeller rustar vi oss för att kunna hantera en föränderlig värld med höga krav,  Vi skapar insikter kring våra invanda beteendemönster, reaktioner vid stress samt våra tankar och känslor. 

Deltagarna får effektfulla verktyg och strategier för att ta kontroll över sin autopilot och göra mer medvetna val.

Under utbildningen lär deltagarna sig
  • Ökad kunskap om hjärnan och beteendeforskning
  • Självledarskap på hybridkontoret och att bli mer digitalt smart
  • Ökad självkännedom genom att förstå våra styrkor, utmaningar, tankar, känslor. önskningar och mål
  • Självreglering av tankar och känslor för att skapa ökad hållbarhet och effektivitet 
  • Göra mer medvetna val genom att ta kontroll över autopiloten
  • Timing och effektiv time management
  • Acceptans, tankefällor och att övervinna hinder
  • Identifiera dina stressorer, tidstjuvar och hitta lösningar
  • Skapa struktur och planering: sätta prioriteringar och mål

Vi varvar allvar och reflektion med kreativitet och glädje för att skapa en tillitsfull miljö där deltagarna vågar framföra tankar och känslor. Vi tillåter deltagarna att vara precis som de är och det vi skapar är helt unikt. Vi arbetar upplevelsebaserat med exempel tagna från deltagarnas ibland tuffa verklighet. utvärderingar av vår kurs i självledarskap får vi alltid högsta betyg och deltagarna uppger att det är en perfekt balans mellan teori och praktik. Ett plus som många tar med sig är att det inte bara ger positiva effekter på arbetet utan även privat.

Modulen/utbildningen går att gå som en enskild dag eller som en del i ett teamutvecklingsprogram. 

För att kunna ha ett starkt självledarskap behöver vi varandra! Som organisation behöver vi sätta samarbete,  medarbetarskap och tydligt ledarskap högt upp på prioriteringslistan för att stärka självledarskapet. Vill ni ha stöd och hjälp i hur ni kan skapa en organisation som möjliggör ett högt självledarskap bland medarbetarna,

kontakta mig!

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom team moduler