Med en ovärderlig förståelse för HR.

Namn: Ingrid Roslund Winje.

Jobbar: På Skandias HR-enhet. Har varit personalchef i många år och har nu ansvar för arbetsrätt och förhandlingar. 

Engagemang och dedikation

Det är det som utmärker ID Entity i mina ögon. De är oerhört professionella och noggranna, och ställer höga krav på såväl oss som kandidaterna. De skapar sig en bild av uppdraget – vilken verksamhet kandidaten ska verka i, vem som kommer vara den närmaste uppdragsgivaren och liknande. Detta kan upplevas ta lite tid men varje krona är helt klart rätt investerad. För mig är det också viktigt att de har förståelse för vilken fas bolaget befinner sig i samt god förståelse för HR-rollerna. De engagerar sig för att lära känna oss vilket gör att vi känner oss trygga. Jag vet att ID Entity gör sitt yttersta för att hitta kandidater som passar våra behov och önskemål.

Vi har haft stor hjälp av ID Entity genom åren, framförallt i rekrytering av medarbetare i olika HR-roller men även av konsulter. För ett antal år sedan behövde vi rekrytera två nya HR Business Partners till två ganska skilda verksamhetsområden. Tack vare ID Entitys gedigna förarbete och stora kontaktnät lyckades vi hitta kandidater som passade oss. Båda är kvar i bolaget idag och är mycket uppskattade både bland uppdragsgivare och kollegor.