Ledarskapsutveckling genom 360-analys

Välkommen till en ledarskapsutbildning som genom 360’-analys ger ledaren konkret feedback och konkreta utvecklingsområden. Utbildningen vänder sig till ledare som dels vill få en gedigen utbildning i senaste forskningen kring feedback, uppföljning och motivation samt individanpassade verktyg i individuell coaching för utveckling av både sig själva och medarbetaren.

Denna utbildning startar med en kartläggningsenkät där flera olika respondenter kan delta, medarbetare/kollega/chef. Kartläggningen mynnar ut i en strukturerad analys- och arbetsprocess av ledarens styrkor och utvecklingsområden samt en tydlig och konkret handlingsplan för att utveckla dessa. Vid våra två utbildningstillfällen lär sig deltagarna om modellen FRLM (Full range leadership model) som är den modell som ligger till grund för flest vetenskapliga studier inom ledarskapsforskning. Forskningen visar vad som åstadkommer faktisk förändring och tillämpning av beteenden i samband med ledarskapsutveckling. Ledaren ökar sin förmåga att genomföra behovsanalys, feedback, formulering och uppföljning av mål samt motivation.

Ledarna coachas mellan tillfällena för att snabbare nå sina utvecklingsmål. Efter 4-6 månader görs en uppföljning med en ny enkät. Enkäten följs upp med ytterligare en heldag för att säkerställa att ledaren har nått sina utvecklingsmål.

Vi erbjuder även ledarskapsutbildningar inom:
  • Leda p√• distans
  • H√•llbart ledarskap
  • Ny som chef
  • Effektivt ledarskap
  • Sv√•ra samtal och konflikthantering
  • Feedback och utvecklande samtal