Hållbart Ledarskap

Vår utbildning i hållbart ledarskap vänder sig till ledare som vill utveckla sitt självledarskap, sin hållbarhet och sin ledarstil. Att aktivt arbeta med sitt ledarskap och sin kommunikation är nyckeln till en effektiv ledarstil, men att utveckla sitt självledarskap är minst lika viktigt.

Mål och Riktning 

Vi lär känna varandra och oss själva genom att utforska vårt varför, våra värderingar och våra drivkrafter. Vi undersöker var du befinner dig just nu och hur du formulerar hjärnsmarta mål som ger dig mening, glädje och energi.

Självkännedom

Vi fördjupar oss i din självbild och testar strate­gier för att du ska kunna ta hand om dig på ett hållbart sätt. Vi utforskar dina behov, beteenden och svarsmönster i olika situationer. Vi jobbar med förhållningssätt som stärker din självtillit, själv­insikt och självacceptans.

Hantera motgångar och svårigheter

Vi pratar stresshantering och utforskar mentala strategier för att kunna hantera svåra situationer. Vi jobbar med känsloreglering och tittar på hur vi kan hantera våra tankemönster för att hitta ett av­spänt fokus oberoende av yttre omständigheter.

Från tanke till handling

Vi avslutar med att sätta en plan som förankrar dina mål och tar dig från tanke till handling och skapar kontroll över autopiloten. Du vägleds till att göra medvetna val och prioriteringar som i sin tur påverkar ditt förhållande till dig själv och din omgivning.

Vi erbjuder även ledarskapsutbildningar inom:
  • Leda p√• distans
  • Ny som chef
  • Ledarutveckling genom 360-analys
  • Effektivt ledarskap
  • Sv√•ra samtal och konflikthantering
  • Feedback och utvecklande samtal