Livet som livlina.

Namn: Pär Wallerborg.

Antal år som HR-konsult: 16 år som personalchef och 3 år som konsult.

Snabba ryck

Ett livline-uppdrag skiljer sig åt från ett ”vanligt” uppdrag på det sätt att man ofta blir tillfrågad med kort varsel. Ibland behöver de omedelbara svar. Men det betyder också att jag sällan arbetar 100 % med bara ett företag. Eftersom jag ser till att inte vara fullbelagd i andra slags uppdrag, finns det alltid utrymme att ta hand om frågor från livline-kunder.

Med andra ord kan mina dagar se väldigt olika ut. Många företag vet att de behöver hjälp men inte hur det ska gå till eller hur lång tid det kommer att ta. Första steget i ett nytt uppdrag är därför alltid att diskutera upplägget. Vanligtvis kommer vi överens om hur vi ska lägga upp den inledande perioden och sedan stämmer vi av efterhand.

Ett företag ville till exempel göra justeringar i sina anställningsavtal, och behövde veta vad de fick och inte fick göra. Så vi tog tillsammans fram en plan för hur de skulle agera och jag skötte kontakten med de fackliga ombuden. I det här fallet var jag i första hand ett chefsstöd men min roll kan skilja sig åt från gång till annan.

Kollegor på köpet

När jag först började jobba som konsult pratade jag med Ylva på ID Entity. Hon gav mig en hel del tips och råd, och vi kom överens om att hålla dörrarna öppna för framtida samarbeten. Vi har haft kontakt sedan dess, de hör alltid av sig så snart de har ett uppdrag de tror skulle passa mig.

Det är antagligen det bästa med att jobba som konsult – att upptäcka nya branscher och skapa nya erfarenheter. Och med ID Entity får jag dessutom kollegor på köpet. Det finns en fantastiskt bred kompetens där, å ena sidan inom företaget, men om du även lägger till deras nätverk har du en komplett leverantör som är svår att slå på fingrarna. Sedan får jag jättebra uppdrag också, ofta bättre än de jag kan få in själv.

Vanligaste frågor att hantera

Har bred kompetens tack vare min långa yrkesbana men hanterar ofta de fackliga relationerna och företagens löne- och pensionsfrågor.

Gör helst på fritiden

Vid sidan av arbetet är det familjeliv och en ambition att motionera som gäller. Lite jogging och en och annan vandringstur då och då.