Praktisk arbetsrätt och arbetsmiljö

Att ha kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö är nödvändigt för den som är chef. Rätt kunskaper ger cheferna större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare som vet vad som gäller. Det finns också en ekonomisk aspekt då det kan vara kostsamt att bryta mot gällande lagar och regler.

Denna del ger deltagarna den väsentliga kunskap som behövs kring lagar och regler för att kunna agera korrekt och effektivt i det dagliga arbetet. Teori-avsnittet blandas kontinuerligt upp med praktiska case. Innehållet omfattar bland annat träning i situationer utifrån LAS (anställning/uppsägning), MBL (förhandlingsskyldighet) och systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och praktisk stresshantering.