HR + Kommunikation = Sant

Vi har under en lång period sett att HR och kommunikation har närmat sig varandra. Vår samarbetspartner och sambo Sense Talents är specialister på konsultlösningar och rekrytering/search inom områdena kommunikation, marknad och media.

De har sedan 10 år ett upparbetat och stort nätverk av kandidater och konsulter inom sin nisch. Sense Talents tror precis som vi på
långsiktiga relationer och vet att varje relation bygger på förståelse, lyhördhet och förtroende.