Accountability

Varför kompetensutveckling?

Vad menas med personligt ansvarstagande i din organisation? Det ses ofta som en självklarhet att alla medarbetare ska ta eget ansvar och våga fatta beslut. Och lika självklart är det att medarbetarna ska leva efter och sympatisera med företagets värderingar och sina kollegor.

För många organisationer ser det inte ut så idag. Långt ifrån alla medarbetare i en arbetsgrupp bidrar med vad de kan eller delar med sig av sina erfarenheter på ett konstruktivt sätt. Och långt ifrån alla känner ens till företagets värderingar, än mindre lever efter dem.

Arbetslivet har förändrats radikalt de senaste åren och därmed likväl kraven på företag och organisationer. Vi går inte till jobbet enbart för att få mat på bordet, utan många vill förverkliga sig själva genom sina arbetsinsatser och väljer därmed arbetsplats utefter möjlighet till personlig utveckling. Idag är det därmed viktigare än någonsin att medarbetarna ges möjlighet att känna ett ansvar! Och ett ansvar som sträcker sig utöver de formellt tilldelade arbetsuppgifterna. Men vad är det då som får människor att vilja ta ansvar?

Personligt ansvarstagande börjar hos dig, hos organisationen, bland ledning och chefer. Att kräva ansvarstagande eller använda sig av pep-talk kan fungera kortsiktigt, men för att få sina medarbetare att ta egna initiativ, ha företaget bästa för ögonen och att långsiktigt och innerligt känna och agera utefter ett personligt ansvarstagande krävs mer än så.

Vi delar upp det i olika steg!

6 steg för att du som ledare ska lyckas skapa personligt ansvarstagande och engagemang hos dina medarbetare.

1. Tydliga mål

Du som ledare kan inte förvänta dig engagerade och ansvarstagande medarbetare om det inte finns en tydlig vision och riktning för vad som ska uppnås!

Om du vill att människor ska ta ansvar ska du tydligt definiera mål som du vill att dina medarbetare ska uppnå och även låta dem ha kontroll över hur de ska nå dem. A & O är att kommunikationen är transparent och tydlig genom hela processen.

2. Tillit & ärlighet

Tillit är en av hörnstenarna i moderna framgångsrika organisationer. Ett öppet och transparent förhållningssätt där chefer och ledning vågar släppa på kontrollen samtidigt som medarbetare tar ett helt och fullt ansvar skapar tillitsfulla relationer. Tilliten startar med en öppen dialog åt båda håll, vilket i sin tur stärker motivation och arbetsglädje.

3. Problemlösning & kunskap

Det är omöjligt för medarbetare att känna ansvar om kunskap och förståelse saknas. Beroende på personlighetstyp kan det också skilja enormt mycket vilka kunskaper och vilket stöd man behöver. Ge dina medarbetare rätt förutsättningar och ge dem den utbildning de behöver. Kort och gott – se till att de vet hur de ska utföra det jobb du förväntar dig av dem.

4. Kommunikation

Det är inte förrän du kan kommunicera på ett effektivt sätt som du verkligen når fram till dina medarbetare. Effektiv kommunikation handlar om timing, anpassning, aktivt lyssnande och omtanke.

5. Agerande vid förändring

Ledare som hanterar förändringar på ett effektivt sätt skapar ansvarstagande medarbetare, snarare än att gruppen sätter sig med armarna i kors och blir motståndare mot förändringar. För en effektiv förändringsledning krävs att du är öppen för feedback – medarbetarna kan mycket om organisationen och har ofta bra tankar som kan underlätta förändring. Du vågar utmanas och samtidigt inkluderas dina medarbetare i varje steg. Du tar medarbetarnas oro på allvar samtidigt som du tydligt visar vart ni är på väg och målet med förändringen. Sist men inte minst sprider du entusiasm och positivism.

6. Samarbete & konflikthantering

Samarbetar du med eller konkurrerar du med andra i din grupp? Team som samarbetar och är kooperativa är långt mer framgångsrika än de som tävlar. Samarbetet ökar ansvarstagandet!