Den positiva upplevelsen började redan i receptionen

Namn: Sheuli Yousuff

Sheuli med tre ord: Professionell, vänlig och beslutsam.

Skön stämning

Det jag minns särskilt från rekryteringsprocessen var att rekryteraren verkligen tog sig tid att lära känna mig under intervjun. Trots att vi överskred den bokade tiden kändes det inte stressigt. Tonen var varm och vänlig, vilket fick mig som kandidat att slappna av och släppa all nervositet. Den positiva upplevelsen höll i sig genom hela processen tack vare att jag blev uppdaterad om händelseförloppet och att rekryteraren var tillgänglig för frågor.

En otypisk dag

Det finns nog ingen ”typisk” dag i min roll. Allting planeras utifrån verksamhetens behov, och uppgifterna som varvas är allt ifrån utbildningar och förhandlingar till rehabilitering, rekrytering och avslut. Jag arbetar relativt ad hoc. Men det är också det bästa med jobbet. Att det är ständigt föränderligt och att jag får jobba nära ”mina” chefer för att skapa välfungerande och produktiva team.

Som starkast

I ärenden när vi behöver arbeta taktiskt och ta beslut för att komma framåt. Till exempel i förhandlingar, svåra rehabiliteringsärenden och konfliktsituationer. Jag har spetskompetens inom arbetsmiljöområdet och de arbetsrättsliga processer som föranleds av ”svåra case”.

Gör helst på fritiden

En ledig dag umgås jag helst med de som betyder mest för mig – min man och min son på fyra år. Vi åker ofta ut på olika dagsäventyr till museum, lekland eller badhus.