Vi kallar det Human Responsibility.

Human Responsibility som begrepp kan beskrivas i tre korta ord: vi bryr oss. Om dig som kund, om dig som konsult och om dig som kandidat. I mångt och mycket är det egentligen en fråga om sunt förnuft och respekt.

När du jobbar med oss så ska du kunna känna dig trygg i att vi bryr oss. Ordboken nämner ansvar som en skyldighet för att saker blir rätt gjorda, vikten av att ta sitt ansvar. Men vi tycker även att definitionen ska inbegripa engagemang, glädje och välmående.  För oss handlar HR om att leda, coacha och engagera människor på ett sätt så att Human Responsibility blir en naturlig del av organisationskulturen.

Vi är övertygade om att glädje och välmående är grundläggande – ja, livsviktigt faktiskt – för att bygga ett framgångsrikt och hållbart företag. Det betyder såklart också att vårt arbetssätt utgår och är format från den tron och att de företag och organisationer vi arbetar med delar vårt synsätt.