Vi har expertkompetens!

Vi kan utbilda chefer och HR-personal

Till följd av arbetsmiljöföreskrifterna som kom 2016 har vi tagit fram en konkret och lättapplicerad utbildning som hålls av vår expert i ämnet. Men vi arrangerar mer än gärna utbildningar inom de flesta olika HR-områden. Vi har till exempel skräddarsytt utbildningar åt kunder i arbetsrätt, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har experter på lagar och regler

Våra experter inom arbetsrätt och arbetsmiljö kan till exempel hjälpa er i arbetsrättsliga ärenden, fungera som stöd i förhandlingar och när ni ska delegera arbetsmiljöansvaret vid systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt outplacement-program

Tack vare att våra coacher alltid är uppdaterade på de senaste och mest taktiska jobbsökarteknikerna, kan vi erbjuda vårt smarta outplacement-program när en av dina chefer eller medarbetare slutar. Dessutom får de en proffsig coach som vrider och vänder på stenarna så att nästa kliv i karriären blir det bästa tänkbara.

Och för svåra personalsituationer

Vi vet att vissa personalsituationer kan vara särskilt svåra eller känsliga. Med våra experters hjälp kan du få någon som hanterar situationen med den professionalitet och medkänsla som krävs.

Olika situationer kräver olika coachning

Vi har genom åren coachat närmare 500 chefer och medarbetare som stått inför vitt skilda behov och önskemål om utveckling. Det kan till exempel handla om att stärka ledarskapsförmågan inför en ny roll eller att hitta nya karriärvägar i samband med rehabilitering. Med hjälp av beprövade metoder arbetar vi tillsammans med dig för att uppnå de mål vi satt upp.

Eller i rehabiliteringsfrågor

Rehabiliteringsfrågor kan vara både komplicerade och tidskrävande. Tur är väl då att vi har specialister som kan komma in i din verksamhet och se till att dessa frågor sköts enligt alla gällande regler och processer.

Boka möte eller ring oss!

Ring oss: 08-21 68 90