Kompetensutveckling > 

Höstvitaminer

Höstvitaminer

I en tid av konstant förändring och utmaningar är det viktigare än någonsin att vara rustad med rätt verktyg för att möta utmaningar, hantera konflikter och bygga starka relationer. Vill ni skapa engagemang, utveckla och stärka er ledningsgrupp eller medarbetare inifrån?


Under vår workshop Höstvitaminer varvar vi inre mentala övningar med konkreta yttre verktyg för träna oss i att möta och hantera konflikter, utmaningar och relationer.

Med hjälp av evidensbaserad forskning och modeller rustar vi oss för att kunna hantera en föränderlig värld med höga krav. Vi skapar insikter kring vad som stärker vår motivation och vad vi individuellt behöver för att må bra, både fysiskt och mentalt. Vi utforskar våra drivkrafter, våra invanda tankemönster, reaktioner vid stress samt hur vi kan förhålla oss till våra känslor.

Vad du kan förvänta dig från vår inspirationsföreläsning Höstvitaminer:
  • Ökad kunskap om hjärnan och beteendeforskning
  • Individuella mål kopplat till hälsa och välmående
  • Ökad självkännedom –Drivkrafter, stressorer, tankar
  • Självreglering av tankar och känslor för att skapa ökad hållbarhet och effektivitet
  • Stresshantering och återhämtning samt fysisk hälsa
  • Skapa struktur och planering: prioritering
  • Hur kan vi som team stötta varandra?
  • Handlingsplan för individ och grupp

Vi siktar även mot framtiden och reflekterar över aktiviteter som vi som individer och grupp vill hålla i och göra mer av för att fortsätta utvecklas. Vi varvar allvar och reflektion med kreativitet och glädje för att skapa en tillitsfull miljö där deltagarna vågar dela med sig av tankar och känslor.

För vem?

Höstvitaminer riktar sig till våra kunder som till exempel ska ha en konferens/kick-off eller vill ha en nytändning i teamet eller ledningsgruppen samt öka engagemanget och motivationen. Den är också lämplig för nya team eller team som jobbar mycket på distans eller som ska tillbaka till kontoret efter en längre period av distansarbete.

Vi kan göra det som en kortare inspirationsföreläsning eller som en halv- eller heldag med mer interaktiv aktivitet där vi kommer lite mer in på djupet.


ID Entitys Föreläsning och workshop gav alla medarbetare nya insikter, konkreta tips och verktyg i hur man skapar en hållbar arbetssituation för sig och sin organisation. Genom att låta organisationen tillsammans reflektera och diskutera dessa frågor skapar man förutsättningar för att denna dialog fortgår mellan medarbetare långt efter workshopen och därmed skapar varaktig förändring

Bjarne Otterdahl, CEO @ IW FAMILY

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss