Kompetensutveckling > 

Teamutveckling

Teamutveckling

Vi på ID Entity älskar att utveckla team genom nya insikter, forskning och samarbetsövningar!

Kort om teamutveckling


Utveckling för team

Vår roll är inte bara att skapa bra dagar tillsammans. Vårt jobb är att skapa den kraft och det engagemang som krävs för att ni som team ska kunna gå från ord handling i er vardag -det är ju där förändringen ska äga rum.

ID Entity erbjuder enskilda moduler eller hela teamutvecklingsprogram för ökat samarbete, ökad kreativitet, effektivitet och hållbarhet.

Hur jobbar vi med teamutveckling?

Genom att varva den senaste forskningen och studierna om teamutveckling med interaktiva samarbetsövningar och egen reflektion rustar vi team att stå starka under förändringar, att tillsammans nå högt uppsatta mål och att samarbeta effektivt för långsiktig hållbarhet.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss