Outplacement

Outplacement är en tjänst där arbetsgivare och medarbetare får hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade och ansvarsfulla former. Genom att erbjuda ett professionellt outplacementprogram ger vi ett schysst avslut till medarbetare vilket dessutom stärker er position som arbetsgivare. Outplacement skapar trygghet för alla anställda och ger medarbetarna som måste gå rätt förutsättningar för att ta nya kliv i karriären!

Samhället står dessutom just nu inför en hård prövning i takt med att covid-19 sprider sig, något som kommer att slå hårt mot Sveriges företag. Med en allt mer oviss framtid är det många verksamheter som tvingas se över sin organisationsstruktur och i vissa fall göra neddragningar.

Det är såklart sorgligt att tvingas varsla, permittera och i värsta fall behöva säga upp sina medarbetare, men det är den tråkiga verklighet många verksamheter står inför. ID Entity by Jurek har under 12 år stöttat medarbetare med karriärcoachning och outplacement. Fokus ligger på att så snabbt som möjligt hitta vägen fram till ett nytt arbete eller i vissa fall studier eller start av egen verksamhet. Allt för att bidra till att båda parter går så nöjda som möjligt ur situationen som uppstått. Vägen framåt kan se väldigt olika ut. Ibland handlar det om att fokusera på CV, LinkedIn och ansökningsprocessen. Vid andra tillfällen handlar det snarare om att coacha klienten till att behålla energin och glädjen för att känna engagemang och driv i sitt jobbsökande. Oftast en kombination av båda delar.

Vi erbjuder individuella program på två, tre eller sex månader, samt upplägg med gruppcoaching i kombination med individuella möten. Vi vill vara med och bidra till ett så bra avslut som möjligt för såväl arbetstagare som arbetsgivare utan att det för den sakens skull behöver kosta därefter.

Mötena är givetvis strikt konfidentiella och ingen information från mötena delges tredje part. Vi som arbetar med coachning har stor kunskap om arbetsmarknaden, vilka kompetenser som där efterfrågas och hur rekryteringsprocessen fungerar. Vi har även lång erfarenhet av att jobba med samtal och coachning som arbetsmetod.

Vill ni veta mer? Kontakta Karolina direkt.

Karolina Wahlström

Exempel på innehåll

  • Bakgrund och erfarenheter
  • Nuläge och framtidsplaner
  • Personprofilanalys
  • Motivationsanalys
  • Att sätta mål och handlingsplan
  • Arbetsmarknadsläge
  • Finslipning av CV och personligt brev
  • Övningsintervju och återkoppling

Vill du läsa mer om våra olika program?