Outplacement

Outplacement är en tjänst där arbetsgivare och medarbetare får hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade och ansvarsfulla former. Genom att erbjuda ett professionellt outplacementprogram ger vi ett schysst avslut till medarbetare vilket desssutom stärker er position som arbetsgivare. Outplacement skapar trygghet för alla anställda och ger medarbetarna som måste gå rätt förutsättningar för att ta nya kliv i karriären!

ID Entity arbetar med individuell coachning för att kunna möta varje klients personliga behov. Vi stödjer klienten i att ta nästa steg i karriären som kan vara exempelvis ett nytt jobb, start av egen rörelse eller studier. Mötena är givetvis strikt konfidentiella och ingen information från mötena delges tredje part. Vi som arbetar med coachning har stor kunskap om arbetsmarknaden, vilka kompetenser som där efterfrågas och hur rekryteringsprocessen fungerar. Vi har även lång erfarenhet av att jobba med samtal och coachning som arbetsmetod.

Vårt Outplacementprogram utgår från en strukturerad process med en tydlig metodik. Vi träffar klienten vid ca 8 personliga möten á 1,5 timmar. Vi ses under en period om 3 månader och klienten har under hela perioden stöd från sin coach via e-mail och telefon. Mötena äger rum i våra lokaler på Biblioteksgatan 11 i Stockholm.

Exempel på innehåll

  • Bakgrund och erfarenheter
  • Nuläge och framtidsplaner
  • Personprofilanalys
  • Motivationsanalys
  • Att sätta mål och handlingsplan
  • Arbetsmarknadsläge
  • Finslipning av CV och personligt brev
  • Övningsintervju och återkoppling