Ledarskapsutveckling

Ledarskapsträning är ett kraftfullt verktyg för att utveckla högpresterande och hållbara team och organisationer.

Utveckling för ledare


ID Entity erbjuder enskilda moduler eller hela ledarutvecklingsprogram för att skapa trygga, hållbara ledare som står stadiga i en föränderlig omvärld.

Vår roll är mer än att skapa bra dagar tillsammans. Vårt jobb är att skapa den kraft och det engagemang som krävs för att ni som ledare ska walk the talk, att gå från ord till handling i er vardag – det är ju där förändringen ska äga rum.

Hur jobbar vi med ledarutveckling

Genom att varva den senaste forskningen och studierna om ledarskap med interaktiva och casebaserade övningar tränar vi ledarna i att kunna leda genom förändring, utmaningar, svåra samtal och konflikter. I er ledarutveckling kan ni kan välja att använda er av en eller två av våra moduler eller skapa ett helt skräddarsytt program som pågår under ett år.


Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss