Psykologisk trygghet

Har ni hög personalomsättning eller sjukfrånvaro? Har ni en miljö där konflikter ofta uppstår eller chefer med ett destruktivt ledarskap som skapar otrygga medarbetare och en tystnadskultur?

Psykologisk trygghet är avgörande för att skapa framgångsrika team och organisationer


Organisationer med hög psykologisk trygghet ger framgångsrika team och företag med högre omsättning än företag som har lägre psykologisk trygghet. Det är också grunden i innovation, samarbete och medarbetarengagemang!

När vi arbetar med ledningsgrupper eller chefsgrupper ses vi vanligtvis vid två tillfällen, med möjlighet till reflektion och handlingsplan däremellan. Under våra dagar tillsammans reflekterar vi kring den senaste forskningen, den psykologiska tryggheten i teamet och övar på nya beteenden. 

I utbildningen ingår
  • Forskning och senaste studierna om psykologisk trygghet
  • Varför är det viktigt och vad påverkar den?
  • Vad är möjligheterna och utmaningarna med hybridkontor?
  • Kopplingen mellan högpresterande team och psykologisk trygghet
  • Ledarbeteenden som leder till psykologisk trygghet
  • Din kropp talar så högt så jag hör inte vad du säger – vad vi sänder ut för signaler 
  • Att kunna göra misstag, erkänna dem och vara först ut som ledare
  • Aktivt lyssnande, empati och kraftfulla frågor
  • Hur kan vi som ledare skapa psykologisk trygghet i vår organisation?
  • Modell för fortsatt arbete i psykologisk trygghet 

En psykologisk trygg arbetsmiljö handlar om att medarbetare upplever att de kan säga vad de tycker, komma med idéer, frågor eller rapportera misstag. En psykologiskt trygg arbetsmiljö, oavsett geografisk placering, är avgörande för prestation, innovation, medarbetarengagemang och samarbete.

Psykologisk trygghet i vår nya hybrida arbetsmiljö ställer ännu högre krav än tidigare på ledarna att anpassa sitt ledarskap till medarbetarnas individuella behov. 

När vi på ID Entity arbetar med psykologisk trygghet sätter vi tillsammans med er en plan och handlingsplan kring vad som behöver göras i hela organisationen, på kort och på lång sikt för att öka den psykologisk trygghet. 

Arbetsplatser med en hög psykologisk trygghet tjänar betydligt mer pengar! 

Modulen kan ligga som en enskild utbildning eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler