Coachande ledarskap

Coachande ledarskap ger högre motivation och kreativitet!

Att vara en coachande ledare är en superkraft!


Vi konsulter på ID Entity har alla gått coachutbildning och kan i ärlighetens namn säga att det är den bästa investeringen vi gjort! Vi ser inte bara positiva effekter i de samtal vi har på jobbet med medarbetare, ledare och klienter, utan även privat med svärmor, partner och tonåringar!

Vi vill förse dagens moderna, hybrida ledare med den superkraft det innebär att vara coachande. Att vara coachande innebär inte att säga hejdå till struktur, ramar och riktning – det behövs alltid och försvinner inte med coachande ledarskap. Tvärtom ser vi att medarbetare får en mycket klarare bild av vad som förväntas av dem med chefen som coach.

Utbildningen sträcker sig över en till två dagar beroende på förkunskaper hos deltagarna och under dagen eller dagarna får ledarna konkreta modeller och verktyg där de tränas i att coacha och ge feedback med egna case. Det kan kännas riktigt läskigt att få tydlig feedback på sitt coachande ledarskap både från andra kursdeltagare och utbildare – men vi är experter på att skapa den tillit och trygghet som krävs för att våra deltagare ska våga ta språnget mot att bli en supercoach. 

I utbildningen reflekterar vi kring och övar på
 • Chefskap, Ledarskap och Coaching och när vi använder oss av de olika stilarna
 • Coachande ledarskap -kärnkompetenser
 • Min nuvarande ledarstil kopplat till coachande förhållningssätt
 • Coachande ledarskap i den hybrida organisationen
 • Skillnaden mellan att vara problemlösare och att genom coaching stärka den problemlösande förmågan hos medarbetare
 • Bygga förtroende, samarbete och självledarskap
 • Empatiskt ledarskap
 • Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor
 • Nyfikenhet och beginners mind
 • Träning och egna case
 • Att skapa mål, struktur och process i samtalet med GROW-modellen
 • Fallgropar och best practice
 • Personlig handlingsplan för det coachande ledarskapet

Efter utbildningen i coachande ledarskap har ledarna fått insikter om sina egna styrkor och utmaningar i förhållande till det coachande förhållningssättet. Ledarna har fått kunskaper och träning för att skapa trygghet i att utöva ett coachande ledarskap och därigenom kunna bidra till en arbetsplats med hög kreativitet, stärkt självledarskap och effektiv problemlösning.

Modulen kan ligga som en enskild utbildning eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler