Kompetensutveckling >  Ledarskap >  Ledarmoduler > 

Förändringsledning och Neuroledarskap

Förändringsledning och Neuroledarskap

Säg hejdå till Maslows behovstrappa och hej till SCARF-modellen!

Står ni inför förändringar och vill få med medarbetarna på resan?


Många ledare förlitar sig på att förändringar i organisationen löser sig självt. Men det krävs mycket av oss som ledare för att få med oss medarbetare under en förändringsresa!

Med kunskap, förberedelse, kommunikation, uppföljning och tydliga processer kan vi skapa en positiv och framgångsrik förändringsresa där alla vill vara med.

I den här modulen förser vi ledarna med kunskaper om Neuroledarskap som hjälper oss att förstå hur människor fattar beslut, löser problem, reglerar känslor, samarbetar och reagerar under förändring. Vi fördjupar oss i vad som skapar hot och belöning och hur vi som ledare behöver agera för att få med alla på resan!

Under utbildningen lär vi oss och reflekterar kring:
  • Förändring som tillstånd och hantera ”förändringsbeteenden”
  • Kommunikation kontra information
  • Hjärnans grundläggande behov, reglering av känslor och förstå beteenden
  • Beslutsfattande och problemlösning
  • Den “sociala hjärnan” – samarbeta och påverka andra
  • Förtroende, tillit och psykologisk trygghet
  • Forskning kring förändring och skapa nya vanor:
    Hur får man till hållbara förändrade beteenden och vilka hinder finns?
  • Kommunicera och facilitera förändring

Efter utbildningen har ledarna med sig kunskaper om Neuroledarskap och en förståelse hur människor fattar beslut, löser problem, reglerar känslor, samarbetar och reagerar under förändring. Deltagarna lär sig vad som skapar hot och belöning och hur vi som ledare behöver agera för att få med alla på resan!

Modulen kan ligga som en enskild hel -eller halvdag eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler