Hållbart ledarskap

Din kropp talar så högt så jag hör inte vad du säger!
Stressade chefer smittar och kroppen talar sitt tydliga språk

Rusta era ledare för ett hållbart arbetsliv


Att känna sig stressad under en kort period är vanligt, men när stressen övergår till ohälsa och det dessutom smittar av sig är det viktigt att ni som organisation har rätt verktyg för att stödja era ledare och medarbetare. 

I dagens hybrida organisationer ställs höga krav på ledarna. Förutom att leda sitt team på ett effektivt sätt ska de ha verktyg för att ta hand om sig själva och få tillräcklig återhämtning, det är inte alltid en lätt balansgång. 

I denna modul har vi fokus på ledarna och deras stress, stresshantering och hållbarhet. I utbildningen coachar och hjälper vi deltagarna att lära känna, hantera och identifiera stressreaktioner hos sig själva. Varje deltagare får verktyg och modeller att använda för ett hållbart och långsiktigt arbetsliv. Vi lyfter också blicken för att utforska hur vi kan stötta och hjälpa medarbetarna som upplever stress. 

Denna utbildning är uppbyggd som en eller två workshops med några veckors mellanrum.

Under utbildningen får deltagarna kunskap och verktyg om
  • Teori om stress, att hantera egen och andras stress
  • Chefens stress och resilient ledarskap
  • Stressignaler och stressymptom
  • Vad utlöser stress på arbetsplatsen?
  • Hjärnforskning, prestation och välmående
  • Självledarskap, mentala strategier och vikten av återhämtning
  • Hur skapar du psykologisk trygghet i ditt team?
  • Omsorgssamtal – individuella samtal med medarbetare om stress
  • Prehab – den hållbara vägen och åtgärder

Genom att erbjuda era chefer en utbildning i hållbart arbetsliv rustar ni dem för livet! Efter utbildningen har ledarna en ökad självkännedom om vad som utlöser stress, reaktioner och beteenden samt verktyg för att hantera både tankar och känslor, privat och i arbetslivet.

Modulen kan ligga som en enskild utbildning eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom hållbart arbetsliv