Coaching

ID Entity arbetar med individuell coachning för att kunna möta varje klients personliga behov. Möten äger rum i ID Entitys lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö eller via teams under konfidentiella former vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för en öppen dialog.

Coaching för medarbetare och ledare


Coaching är ett kraftfullt utvecklingsverktyg för individer som vill förändra ett beteende. Grunden i coaching är att det är klienten själv som gör egna val snarare än att bli tillsagd vad hen ska göra. På så sätt skapas en stark lojalitet till att följa sina uppsatta mål. Eftersom coachen finns som stöd under hela processen hjälper vi klienten att fördjupa sina nya insikter och skapa bestående beteendeförändringar.

Hur jobbar vi med coaching?

ID Entity arbetar med individuell coachning för att kunna möta varje klients personliga behov. Möten äger rum i ID Entitys lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö eller via teams. Detta sker under konfidentiella former vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för en öppen dialog.

Våra program löper normalt över en period om 6 till 12 månader där klienten träffar sin personliga coach ungefär en till två gånger i månaden. Vi reflekterar kring nuläge, motivationsfaktorer, utvecklingsbehov och hur fokus framåt ska se ut. Programmet vänder sig till såväl chefer som medarbetare.

Här får du veta mer om våra olika coachingprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss