Kompetensutveckling >  Coaching > 

Executive coaching program

Executive coaching program

Executive coaching förändrar beteenden som direkt påverkar affärsresultat och teamledarprestationer!

Ett kraftfullt verktyg för seniora ledare och nyckelpersoner


Executive coaching är ett effektivt sätt att stödja ledare i ledningsposition eller en ledare som övergår till en ny roll. Forskningen visar tydligt att executive coaching förändrar beteenden som direkt påverkar affärsresultat och teamledarprestationer. Det leder även till ökad självmedvetenhet och resilient ledarskap i en osäker omvärld, utveckling av strategiskt tänkande och mer hållbara organisationsförändringar.

Med stöd av en executive coach med egen ledar -och affärsbakgrund och erfarenhet från många olika branscher och organisationer utvecklas den seniora ledaren snabbare i sin roll.

FÖRDELAR MED EXECUTIVE COACHING

För individen
 • Personlig utveckling genom individuellt lärande och ökad självkännedom
 • Bättre förmåga att nå fram med sitt budskap, ta ledningen, förankra beslut och kommunicera förändring
 • Förberedelse inför mer utmanande möten och ökad förmåga att inge förtroende och tillit 
 • Färdigheter i att navigera politiska lägen, utmanande relationer, samt att hantera konflikter och svåra samtal
 • Hantera tid och prioriteringar, samt stresshantering och resilient ledarskap för ökat välmående och goda resultat
 • Återkoppling mellan coach-möten inom 24 timmar på sms, mail och telefon
För organisationen
 • Stötta seniora ledare i att bli skickligare i det kommunikativa ledarskapet
 • Ökad självkännedom och förändrade beteenden i att leda sig själv, teamet och organisationen
 • Stötta de seniora ledarna i att leda sina chefer och att skapa goda relationer mellan medarbetare, kollegor, funktioner, team, regioner, länder etc.
 • Förändrade beteenden och förändrad kultur länkat till organisationens värderingar och riktning
 • Att hjälpa ledarna att bli mer hållbara genom att kunna hantera sin egen och andras stress

Upplägg

Executive coaching löper under minst ett år med mellan 10 till 16 samtal. Under processen arbetar vi bland annat med självkännedom som är grunden till all ledarutveckling. Executive coaching hjälper chefer och ledare att bli mer medvetna om sina styrkor, utvecklingsområden och sina så kallade ”blind spots” – det som andra är medvetna om, men inte ledaren själv. En god kännedom om hur andra uppfattar chefen och ledaren är viktigt för att kunna växa och utvecklas i sitt ledarskap.

En professionell executive coach stödjer och utmanar också ledaren i att kunna nå sina mål, hantera svåra utmaningar och att nå fram i sin kommunikation. För seniora ledare är det kommunikativa ledarskapet avgörande för att kunna skapa förutsättningar för att få andra att ska kunna nå sina mål samt prestera och mål väl. Vi hjälper också den seniora chefen och ledaren att kunna skapa förtroende och tillit med olika aktörer, medarbetare, kollegor och kunder och vara en förebild i samarbete med andra. 

Executive coaching är det mest kraftfulla verktyget i ledarutveckling för seniora ledare och nyckelpersoner som är affärskritiskt viktiga för organisationen. 

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

FAQ

Vad kan den seniora ledare stå inför för utmaningar?
Dina egna utmaningar kan t ex bestå i att hantera din tid och prioriteringar, att navigera i svåra politiska lägen och relationer, förändringsledning, hantera svåra samtal, konflikter och kriser. Det kommunikativa ledarskapet är avgörande för att nå fram till chefer, medarbetare, kollegor och samarbetspartners. Självkännedom och kännedom om hur andra uppfattar dig är avgörande för att skapa resultat. Du behöver även kunna behålla lugnet under press, samt visa gott ledarskap, mandat och tydlighet. I coachingen skapas utrymme för reflektion och personlig ledarutveckling, mål och prioriteringar, samt träning i kommunikativt ledarskap.
Vilka verktyg används i den executiva coachingen?
Förutom att ses för samtal finns den executiva coachen även tillgänglig mellan coachingmöten, för att stödja ledaren i att snabbt agera på plan och på riktigt känna att man har ett ”bollplank” när man behöver. Tillsammans med den executiva coachen utvärderas mål, prestationer, feedback och framsteg. Executive coaching kan med fördel användas tillsammans med återkoppling medarbetarundersökningar, pulsmätningar eller så kallade 360 analyser. För att skapa de bästa Executive coaching handlar även om att stödja chefen och ledaren i att leda andra chefer eller vara en del av en ledningsgrupp eller chefsgrupp. Det kräver att ledaren har fler verktyg att ta till och mer av ett coachande ledarskap.

Läs mer om respektive område inom coaching