Kompetensutveckling >  Coaching > 

Ledarskapscoaching program

Ledarskapscoaching program

Kraven på våra ledare ökar i takt med att vi lever i en allt mer komplex och osäker omvärld!

skräddarsydd support för att uppnå utmanande mål och effektivisera.


Ledarskapscoaching är en av de mest effektiva verktygen i ledarutveckling för att kunna navigera i en komplex värld, förbättra resultat och för att få mer hållbara ledare.

Forskning visar att ledare som får stöd av en professionell coach är mer effektiva och mer nöjda med sitt arbete. Coaching leder också till ökad självkännedom och ökat lärande, högpresterande team och hållbar organisatorisk förändring. 

Fördelar med ledarskapscoaching

För individen
 • Ökad öppenhet för personligt lärande, utveckling och självkännedom
 • Hantering av utmanande relationer, konflikter och svåra samtal
 • Hantering av sin egen tid och prioriteringar
 • Verktyg för att skapa en högpresterande teamkultur genom att coacha sina medarbetare
 • Ökad förmåga att klargöra roller, ansvar, samarbeten, mål och handlingsplaner
 • Stöd i att hantera stress, förändring, konflikt och kris
För organisationen
 • Behålla och förädla ledartalanger genom att visa organisationens vilja att stötta sina chefer och ledare
 • Ökad självkännedom och förändrade beteenden i att leda sig själv, teamet och organisationen
 • Ledare som driver strategisk förändring och som får med sig medarbetarna
 • Högre medarbetarengagemang och förändrade resultat i medarbetarundersökningar
 • Förändrade beteenden som främjar kultur länkat till organisationens värderingar och riktning
 • Hjälpa ledarna att bli mer hållbara genom att kunna hantera sin egen och andras stress 
Upplägg

I ledarskapscoaching träffas coach och ledare vid minst 8 tillfällen under 6-12 månader med eventuellt trepartssamtal. 

Ledaren/chefen får skräddarsydd support från en coach i att uppnå utmanande mål och att bli mer effektiv som ledare. Coachens roll är att hjälpa ledaren undanröja hinder och att ta ledningen utifrån ett kommunikativt perspektiv. Ledarskapscoaching hjälper ledaren att se till sina egna behov och skapa förutsättningar utifrån teamets och organisationens behov.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

FAQ

Vad är viktigt hos en ledare i dagens hybrida arbetsliv?
Det hybrida kontoret har gett som konsekvens att cheferna behöver göra än mer individuella anpassningar för att medarbetare ska kunna prestera och må väl. En ledarskapscoach stödjer och utmanar ledaren i att nå sina mål, hantera svåra utmaningar och att nå fram i sin kommunikation. Det kommunikativa ledarskapet avgörande för att kunna skapa förutsättningar för att få andra att nå sina mål samt prestera och mål väl. Ledaren behöver också kunna skapa förtroende och tillit med olika aktörer, medarbetare, kollegor och kunder och vara en förebild i samarbete med andra. Förändringsledning är en viktig del i ledarskapscoaching och hur ledaren kan hantera eventuellt motstånd, konflikter, kriser och utmanande situationer. Samtidigt behöver ledaren också gå in i en stark chefsroll för att utifrån organisationens behov och tillsammans med gruppen sätta tydliga spelregler och förväntningar på varandra. I ledarskapscoaching har vi dialog om och förbereder ledaren inför medarbetarsamtal, svåra samtal och möten med gruppen. I ledarskapscoaching har vi också dialog om hur ledaren kan leda uppåt, dvs hur kan ledaren själv få förutsättningar från sitt chef att kunna agera utifrån sitt ansvar och mandat.
Vilka verktyg använder ni i ledarskapscoaching?
Det som stressar medarbetarna mest är en stressad chef. Ledaren får verktyg och metoder i hur hen kan hantera både sin egen och andras stress. Självkännedom är grunden till all ledarutveckling och ledarskapscoaching hjälper chefer och ledare att bli mer medvetna om sina styrkor, utvecklingsområden och sina så kallade ”blind spots” – det som andra är medvetna om, men inte ledaren själv. En god kännedom om hur andra uppfattar chefen och ledaren är viktigt för att kunna växa och utvecklas i sitt ledarskap. Vi använder oss av personlighets- och drivkraftsanalyser i ledarskapscoachingen för att hjälpa ledaren att ta reda på styrkor och utvecklingsområden och utifrån detta så skapar vi ett personligt ledarskap.

Läs mer om respektive område inom coaching