Kompetensutveckling >  Coaching > 

Expat Coaching Program

Expat coaching program

För medarbetare på kontrakt i Sverige

Ett coachande stöd för ditt nya (arbets) liv 


Det har blivit allt svårare att hitta rätt kompetens och ibland behöver vi gå utanför Sveriges gränser för att hitta medarbetare som kan stödja organisationen att vara konkurrenskraftig. Expat coaching ger stöd till medarbetare på kontrakt i Sverige med utmaningar i att anpassa sig till det nya (arbets) livet, förstå den nya kulturen och att skapa meningsfulla kontakter.

Expat coachen hjälper medarbetaren utifrån sina utlandserfarenheter och erfarenhet av att stödja expats från många olika länder. Tillsammans undersöker vi vad som är viktigt för personen, värderingar och mål för att sätta en handlingsplan och för att hitta en hälsosam vardag. Coachen ger stöd i att utforska värderingar, kulturen, ledarskapsstilar, bygga relationer och nätverket.

Fördelar med Expat coahing

För individen
  • Att göra sig hemmastadd: identifiera utmaningar – kultur/arbete/sociala/personliga
  • Klargöra personligt ledarskap och självledarskap
  •  Att hantera eventuell stress och hitta en god balans mellan arbete och liv 
  • Att undersöka vad som är viktigt, värderingar och mål för att sätta en handlingsplan
  • Att undersöka kulturella skillnader och eventuell anpassning
För organisationen

  • Möjliggöra för medarbetare på kontrakt att snabbt anpassa sig till den nya miljön
  • Att utveckla det personliga ledarskapet och nå fram med sin ledarstil
  • Att hantera egen och andras stress och långsiktig hållbarhet
  • Undersöka kulturella skillnader, språkhinder och relationsutmaningar
  • Professionellt nätverk, bygga relationer på arbetet och andra aktörer

Upplägg

I expatcoaching träffas klient och coach vid 5-10 tillfällen under 4-12 månader.

Expat coaching gör att medarbetare på kontrakt snabbare kan anpassa sig till den nya miljön och relatera till sina nya kolleger och chefer. Coachen och coachklienten kan ha dialoger om vilka likheter och skillnader det finns, hur personen kan komma bäst till sin rätt och om ledarstilar behöver anpassas. Medarbetaren som får expat coaching kommer också med kompetenser och erfarenheter som saknas i Sverige och får genom coaching möjlighet att snabbare komma till sin rätt på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

FAQ

Vad kan utmaningarna vara att komma till Sverige som Expat?
Medarbetaren kan komma själv till Sverige, med partner eller familj, oavsett kan det ta tid att komma tillrätta och att hitta nya vänner. Det som expats ofta nämner är att det kan vara utmanande att snabbt komma in i en kultur och att bygga nya kontakter och nätverk. Det är inte ovanligt att dessa medarbetare har utmaningar både privat och på arbetet. I arbetet kan kommunikation och ledarstilar se annorlunda ut än man vad är van vid och privat så har man kanske få kontakter och ett genuint utbyte av nya kolleger och vänner. Det kan också vara stressigt för medarbetaren eftersom mycket är nytt och personen behöver förhålla sig till många nya situationer och personer.

Läs mer om respektive område inom coaching