Kompetensutveckling >  Coaching > 

Karriärcoaching program

Karriärcoaching program

För karriärväxling och karriärutveckling.

Stärk ert arbetsgivarvarumärke med rätt medarbetare på rätt plats.


Detta program siktar på framtiden och är en process som ger coachklienten en tydlig bild av sin karriärutveckling och konkreta steg att ta, internt eller externt. Processen anpassas efter klientens och organisationens behov med tydliga mål, förväntningar och riktning. Med hjälp av tester vid rekrytering och stöd av en professionell karriärcoach hjälper vi medarbetaren att klargöra sina drivkrafter, värderingar, styrkor och utvecklingsområden för att landa i rätt väg framåt.

Med hjälp av karriärcoaching bygger ni en effektiv organisation med medarbetare på rätt plats och stärker ert arbetsgivarvarumärke.

Fördelar med karriärcoachning
För individen
  •  Personligt lärande, utveckling och självkännedom
  • Lära känna sina egna styrkor och utvecklingsområden
  • Förberedelse inför karriärväxling och hitta nya karriärmöjligheter internt och externt
  • Tydliggöra drivkrafter, värderingar, styrkor och utvecklingsområden
  • Stärka sitt personliga varumärke
  • Få uppdaterad information om arbetsmarknaden
För organisationen
  • Matcha rätt medarbetare på rätt positioner
  • Stötta karriärutveckling på kort och lång sikt
  • Ge stöd inför karriärväxling
  • Skapa öppningar för nya positioner i organisationen där det behövs kompetenser som möter omvärldens krav
Upplägg

I karriärcoaching träffas klient och coach vid 5-10 tillfällen under 4-12 månader, ofta med ett eller två trepartssamtal däremellan. 

I karriärcoaching hjälper coaching klienten att ta fram och förstärka sitt personliga varumärke för att bli mer konkurrenskraftig på dagens arbetsmarknad. Arbetsmarknaden är ständigt förändring och vi har god kunskap och erfarenhet vad som gäller just nu – omvärld, trender, kompetenser som eftersöks och vad som är viktigt att tänka på inför nästa karriärsteg. Tillsammans skapas de bästa möjliga förutsättningarna för en framgångsrik karriär. För organisationen kan karrärcoaching ge öppningar för nya positioner där det behövs kompetenser som möter omvärldens krav.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

FAQ

Vilka verktyg använder ni er av i karriärcoaching?
Vår snabba och ombytliga omvärld ställer krav på oss alla som medarbetare att ständigt lära oss nytt och ibland även att lära om. Beroende på nästa karriärsteg använder vi oss av olika verktyg som stödjer klientens karriärutveckling. Det kan t ex handla om att tydliggöra motivation och drivkrafter, CV, personligt brev och LinkedIn-profilen. Karriärcoachen hjälper även coachklienten med att hitta möjliga karriärvägar, skapa strategier för nätverkande och stödjer coachklienten med intervjuträning när så behövs.

Läs mer om respektive område inom coaching