Kompetensutveckling >  Coaching > 

Stress- och hållbarhetscoaching program

Stress- och hållbarhetscoaching program

Stressen har ökat med över 400 % på 10 år!

Stärk dina medarbetares hållbarhet med värdefulla insikter och verktyg.


Det går att vända den trenden tror vi! Nyckeln till att skapa en hållbar organisation där människor mår bra och presterar väl över tid är att tidigt fånga upp och arbeta förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet med såväl mental som fysisk hälsa. Med hjälp av en coach som är specialiserad inom stress och hållbarhet får ledare och medarbetare verktyg för att hantera egen och andras stress.

Vår hållbarhetscoaching fungerar både förebyggande och rehabiliterande för stresshantering och kan kopplas till ert systematiska arbetsmiljöarbete. Hållbara medarbetare behövs för att orka prestera och kunna må bra. Hållbarhetscoaching kan också ses som ett stöd för medarbetarens chef, för att kunna hjälpa personen att nå sina mål och vara hållbar över tid.

Fördelar med stress– och hållbarhetscoaching

För individen
 • Kunskap och förståelse om vad som driver stress 
 • Medvetenhet och strategier för att hantera egna stressbeteenden
 • Verktyg att hantera tankar och känslor
 • Verktyg att hantera svårigheter och motgångar
 • Inre ledarskap och mental flexibilitet 
 • Nya vanor och effektivare arbetsrutiner
 • Kraftfulla verktyg för återhämtning
För organisationen
 • Fokuserade medarbetare och ledare som klarar ökade krav
 • Ökad flexibilitet att hantera förändringar och utmaningar
 • Individer som tar ansvar över sitt eget mående och effektiviserar sin arbetsvardag
 • Koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Såväl förebyggande som rehabiliterande friskvård
Upplägg

I stress – och hållbarhetscoaching träffas klient och coach vid 5-10 tillfällen under 4-12 månader, ofta med ett eller två trepartssamtal däremellan. 

Genom vår stress – och hållbarhetscoaching får coachklienten värdefulla insikter och verktyg för att öka sitt välmående, effektivisera sin arbetsvardag, hantera sin stress och stärka sin återhämtning. Coachklienten får kunskap och förståelse om vad som är stress och vad som driver den. Vi använder oss av den senaste hjärnforskningen för att hjälpa coachklienten förstå bättre vad som händer med oss när vi blir stressade och får kunskap om fysiska och psykiska symptom. Coachen hjälper coachklienten med att identifiera vad som är de individuella stressorerna och hur personen kan bli mer proaktiv istället för reaktiv i sitt agerande och förhållningssätt. Coachklienten får medvetenhet och strategier för att hantera egna stressbeteenden, verktyg att hantera tankar och känslor, samt verktyg för återhämtning. Coachen stödjer coachklienten i att skapa nya vanor och rutiner både i arbete och liv – det kan t ex handla om mailhantering, tidshantering, mat, sömn, träning och återhämtning.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom coaching