Kompetensutveckling >  Coaching > 

Talangcoaching program

Talangcoaching program

Det kostar att förlora talanger!

Är det dags för era medarbetare att ta nästa kliv internt? 


Genom att utveckla era talanger genom talangcoaching ges medarbetaren verktygen som krävs för att ta nästa kliv internt. På köpet sparar ni som organisation pengar i rekryteringskostnader, höjer er kompetens och stärker ert arbetsgivarvarumärke.

I talangcoaching utgår vi från talangens personliga ledarstil och drivkrafter, samt till organisationens unika behov. Det skapas utrymme för reflektion och personlig ledarutveckling, time management samt träning i kommunikativt ledarskap. Coachen är även tillgänglig mellan coachingmöten, för att stödja talangen i att snabbt agera på plan och på riktigt känna att man har ett ”bollplank” när man behöver. Tillsammans med coachen utvärderas mål, prestationer, feedback och framsteg.

Fördelar med talangcoaching

För individen
  • Personligt lärande, utveckling och självkännedom
  • Lär känna sina egna styrkor och utvecklingsområden
  • Förberedelse och onboarding inför en nyckelroll eller ett karriärbyte
  • Stöd i att hantera stress, förändring eller utmaningar i samarbeten
  • Identifiera lösningar till specifika arbetsrelaterade frågor
För organisationen
  • Behålla talanger genom stöd och support
  • Personalutveckling internt och successionsplanering
  • Förbättrade medarbetarprestationer och ökat medarbetarengagemang
  • Förändrade beteenden i linje med organisationens värderingar och riktning
  • Stötta talanger till att bli hållbara medarbetare
Upplägg

I talangscoaching träffas klient och coach vid 5-10 tillfällen under 4-8 månader med eventuellt trepartssamtal. 

I talangcoaching får medarbetaren hjälp i att skapa ett ledarskap anpassat till individer, situationer och kontexter. I talangcoaching har vi dialog om och förbereder talangen inför medarbetarsamtal, svåra samtal och möten med olika grupper. I talangcoaching har vi också dialog om hur talangen kan leda uppåt, dvs hur kan talangen kan arbeta för att få förutsättningar från sin chef att kunna agera utifrån sitt ansvar och mandat. Talangcoaching hjälper talangen att skapa förutsättningar för en personlig ledarstil och ett hållbart ledarskap framöver i nästa karriärsteg.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

FAQ

Vad är syftet med talangcoaching?
Syftet med talangcoaching kan ofta vara att hjälpa en medarbetare att kunna ta nästa steg, som t ex en chefsroll. Talangen får skräddarsydd support från en coach i att uppnå utmanande mål och att förbereda sig inför nästa steg i karriären. Coachens roll är att hjälpa talangen undanröja hinder och se möjligheter framåt.
Vilka verktyg använder ni er av i talangcoaching?
Självkännedom är grunden i all personlig utveckling och talangcoaching hjälper talangen att bli mer medveten om sina styrkor, utvecklingsområden och sina så kallade ”blind spots” – det som andra är medvetna om, men inte talangen själv. En god kännedom om hur andra uppfattar talangen är viktigt för att kunna växa och utvecklas i sitt ledarskap. Vi använder oss av personlighets- och drivkraftsanalyser i coachingen för att hjälpa personen att ta reda på styrkor och utvecklingsområden och utifrån detta så skapar vi ett personligt ledarskap.

Läs mer om respektive område inom coaching