Konflikthantering

En konflikt kan både leda till utveckling och förbättrat samarbete om den hanteras på rätt sätt.

Behöver du hjälp att lösa en pågående konflikt?


Att konflikter uppstår på en arbetsplats är inget ovanlig eller farligt. Att hantera och lösa en konflikt är problematiskt och kräver såväl energi som tid och engagemang. Men det är inte ovanligt att konflikter som får ligga och gro över tid växer sig ännu starkare. Resultatet blir ett onödigt obehag, med ökade risker för ohälsa och försämrade prestationer.

Konsulterna på ID Entity har stor erfarenhet av att hantera olika typer av situationer. Vissa gånger handlar det om att lösa upp spänningar mellan en eller flera parter som har fastnat i ett konfliktläge. Andra konfliktsituationer är mer diffusa, exempelvis samarbetssvårigheter i en grupp, problem-jargonger, eller bristande respekt för varandra. Allt är inte konflikter, men med vår professionella hjälp får du stöd i sorteringen av vad som är vad och vilken plan du behöver sätta framåt. 

Vi erbjuder
  • Halv- eller heldagsutbildning för chefsgrupper
  • Utbildning på individ- och gruppnivå
  • Ledarstöd, medarbetarsamtal och trepartssamtal 
  • Utredning av långt gångna konflikter med en rapport med förslag på åtgärder

Genom ID Entitys arbete skapas en process för att lösa upp konflikter och individerna vägleds till att skapa förståelse för sitt eget beteende och får konkreta verktyg för att bemöta andra i en konfliktsituation på ett nytt sätt. Vi stöttar och agerar neutrala medlare och ställer frågor som väcker insikt och beteendeförändring. Som ledare får du också möjlighet att bolla metoder för ditt agerande av konflikten.

En process i konflikthantering av en pågående konflikt kan se ut såhär
  1. Intervjuer av berörda parter
  2. Genomgång av resultat från intervjuer
  3. Utbilda (berörda) chefer i konflikthantering 2 *½ dag
  4. Eventuell medling/konflikthantering
Effekt

Genom att ta hjälp och stöd av en expert i konflikthantering minskar risken att konflikten ligger och gror och skapar negativa konsekvenser för en hel grupp. En väl hanterad konflikt leder till förbättrat samarbete, ökat välmående, högre effektivitet och minskad stress.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler