Ledaridé

Otydligt ledarskap skapar otrygga medarbetare!

Behöver ni hitta en gemensam ledarstrategi?


Hur bygger vi egentligen en stark företagskultur med starka relationer och medarbetarengagemang?
En anledning till att medarbetare och chefer inte trivs på sin arbetsplats är att det strategiska ledarskapet inte är tillräckligt tydligt.

I ledarskapsstrategier ingår
 • En tydlig vision som vi faktiskt arbetar efter
 • Tydliga och motiverande mål med uppföljning
 • Tydliga värderingar som efterlevs 
 • Samstämmighet i chefsgruppen om vilka ledarprinciper vi förhåller oss till

Om du eller din organisation inte tickar i alla boxar ovan så är du inte ensam. Vi möter många organisationer utan en tydlig riktning med otydliga mål. Många ledare känner att de ofta arbetar ensamma utan stöd och vägledning, speciellt vid tuffa beslut och förändringar. Tiden och kundfokus är en faktor som gör att ovanstående punkter ofta hamnar sist på prioriteringslistan. Långsiktigt kan det innebära att vi gör fel saker, tappar talanger och fattar fel beslut.

Vi på Identity kan hjälpa till med
 • Att leva som vi lär – att gå från välformulerade ord på papper till faktiska ledarbeteenden
 • Att skapa/omvärdera vision och mission
 • Att komma överens om ledarprinciper/värderingar som alla skriver under på 
 • Att utforska och sätta strategiska mål och hur vi arbetar med dem i vår arbetsvardag
 • Att sätta motiverande resultat -och beteendemål
 • Hur vi följer upp mål för att skapa framåtrörelse
 • Hur vi med förtroende och tydlighet kommunicerar våra strategiska mål internt 

Oavsett vilka bitar ni har på plats och vilka ni vill förtydliga hjälper vi er från nuläge till önskat läge. Vi bidrar med vår kompetens, glädje och energi för att skapa en gemensam förståelse för vad som är viktigt i er organisation där vi tillsammans skapar en tydlig ledaridé.

Vi har alla olika erfarenheter och ledarstilar. Att få ha ett autentiskt ledarskap är viktigt och för oss och att du som ledare ska känna dig stärkt i den du är och att du ska kunna leda på ditt sätt. Det säger inte emot fördelen med att utforska och komma fram till ett antal ledarvärderingar eller principer som ledningsgruppen eller chefsgruppen förhåller sig till. Att alla vilar på samma grund i ledarskapet kan stärka både företagskulturen och arbetsgivarvarumärket och samtidigt hjälpa ledarna i sitt dagliga ledarskap när tuffa beslut måste fattas eller andra utmaningar kommer i vägen.

Modulen kan ligga som en enskild utbildning eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss
Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom ledarmoduler