Outplacement > 

Outplacement Grundprogram

Outplacement Grundprogram

Genom en strukturerad process anpassad efter medarbetarens individuella behov och mål ligger fokus på att hitta vägen fram till nästa steg i karriären eller att kanske våga starta eget.

Medarbetare och juniora chefer


Genom en strukturerad process anpassad efter medarbetarens individuella behov och mål ligger fokus på att hitta vägen fram till nästa steg i karriären eller att kanske våga starta eget.

Vi som arbetar med coaching har lång erfarenhet från hur arbets och rekryteringsmarknaden fungerar och vilka kompetenser som efterfrågas. I tillägg av stöd av våra erfarna exekutiva coacher får ledaren även stöd av rekryterare på Jurek och återkoppling på tester. 

I våra processer ingår bland annat
 • Genomgång av bakgrund och erfarenheter
 • Nuläge och framtidsplaner
 • Personprofilanalys
 • Motivationsanalys
 • Att sätta mål och handlingsplan
 • Arbetsmarknadsläge
 • Finslipning av CV och personligt brev
 • Övningsintervju och återkoppling

Fördelar med outplacement

För individen
 • Lär känna sina egenskaper, motivatorer, drivkrafter och styrkor
 • Utveckla efterfrågade kompetenser inför sitt nästa steg i karriären
 • Förbereda sig för en mer utmanande roll
 • Bygga färdigheter i nätverkande, intervjuteknik och jobbsökande
 • Finslipa CV och personligt brev
 • Stöd i att navigera på arbetsmarknaden
 • Hantera sin tid och prioriteringar, ökat välmående och för att nå sina mål under programmets gång
För organisationen
 • Främja ett bra avslut för såväl arbetsgivare som arbetstagare
 • Skapa ambassadörer och ett bra arbetsgivarvarumärke

ID Entity by Jurek har under 14 år stöttat chefer och medarbetare med outplacement program där vi träffar våra klienter på våra kontor i Stockholm och Göteborg eller digitalt. 

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss