Outplacement > 

Executive outplacement

Executive outplacement

För seniora ledare/chefer som leder chefer


Kanske har du funderingar kring hur du på bästa sätt ger dina medarbetare i ledande befattning ett bra avslut? Kanske har ni redan en samarbetspartner i coaching men vill kunna erbjuda era medarbetare alternativ?

När vi coacher på ID Entity arbetar med outplacement gör vi det med omsorg och respekt för varje individs tillstånd och läge. Även om vi har en strukturerad process framtagen under de 14 år vi erbjudit coaching vid uppsägning, är ingen process den andra lik. Att möta individer som ofta är i kris, och få följa deras resa till att känna hoppfullhet och tillslut hitta sitt nästa drömjobb, är något av det häftigaste vi får vara med om!

ID Entity by Jurek erbjuder individuellt stöd i Executive Ouplacement för seniora ledare och chefer som leder andra chefer. Programmet är utformat som ett ordinarie omställningsprogram med tillägg av t ex att som chef leda andra chefer, leda en ledningsgrupp, förändringsledning, kommunikation, retorik samt starta bolag, styrelsearbete och affärsnätverk. I tillägg av stöd av våra erfarna exekutiva coacher får ledaren även stöd av rekryterare på Jurek och återkoppling på tester. 

I våra processer ingår bland annat
 • Genomgång av bakgrund och erfarenheter
 • Nuläge och framtidsplaner
 • Personprofilanalys
 • Motivationsanalys
 • Att sätta mål och handlingsplan
 • Arbetsmarknadsläge
 • Finslipning av CV och personligt brev
 • Övningsintervju och återkoppling
Fördelar med executive outplacement
 • Högsta konfidentialitet för att skapa trygghet, individuellt matchad coach och återkoppling mellan coachmöten inom 24 timmar på sms, mail och telefon
 • Våra coacher har arbetat på ledningsnivå och har erfarenhet av att coacha seniora ledare på globala/större/snabba organisationer – och agerar även som rådgivare och bollplank
 • Våra coacher har kompetens inom olika karriäralternativ – som anställd, startaeget-konsult, uppköp av bolag, start-ups och styrelsearbete
 • Våra coacher har egen erfarenhet av att driva företag, med kompetens i omvärldsanalys, affärsplanering och paketering
 • Kartläggning av dåtid – nutid – framtid: vad som har hänt, nuläge och framtida möjligheter
 • Att förbereda sig för nästa steg – som anställd, startaeget-konsult, uppköp av bolag, start-ups och/eller styrelsearbete
 • Utveckla sitt affärsnätverk digitalt och fysiskt
 • Finslipning av CV, personligt brev, LinkedIn
 • Profil, intervjuteknik och intervjuträning på svenska och engelska
 • Att marknadsföra sig på en föränderlig arbetsmarknad, samt undersöka hur rekryterare arbetar med executive search
 • Att hantera sin tid och prioriteringar, för ökat välmående och för att nå sina mål under programmets gång
För organisationen
 • Att främja ett bra avslut för såväl arbetsgivare som arbetstagare
 • Att skapa ambassadörer och ett bra arbetsgivarvarumärke
 • Auktoriserat omställningsföretag av kompetensföretagen

Under processen av executive coaching arbetar vi även med att förtydliga det personliga varumärket – s k ’executive presence’, expandera digitala och fysiska nätverk och skapa en tydlig strategi och handlingsplan. 

Executive outplacement programmet är längre än ordinarie program, då rekryteringsprocessen för seniora chefer kan ta längre tid. Chef eller ledare kan använda samtalsstödet vid erbjudandet av en ny tjänst för att snabbare kunna leverera i enlighet med sitt nya uppdrag. 

ID Entity by Jurek har under 14 år stöttat chefer och medarbetare med outplacement program. Vi träffar våra klienter på våra kontor i Stockholm och Göteborg eller digitalt.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom Outplacement