Posts

ID Entity by Jurek växer och tillsätter Jaana Lindström

Event

Med sin långa erfarenhet av branschen ska Jaana hjälpa företag att möta framtidens tuffa krav på ledarskap.

ID Entity by Jurek utgörs av ett team organisationskonsulter med kompetens inom ledarskap, teamutveckling, coaching och outplacement. I dagens snabbrörliga värld sätts ledarskap och självledarskap på större prov än någonsin tidigare. Att investera i sina ledares och medarbetares utveckling är för närvarande en av de viktigaste investeringar en organisation kan göra. Resultatet blir engagerade anställda som har energi att prestera och som stannar på sina arbetsplatser. ID Entitys organisationskonsulter erbjuder stöd för chefer, ledare och medarbetare att hantera de utmaningar som kommer med dagens hybrida organisationer där ledarskap och samarbete är avgörande.

Jaana, vad ser du är dagens utmaningar?

Upplevelsen hos våra kunder är att svårigheten att skapa en känsla av samhörighet och delaktighet ökar vid ledarskap på distans och i hybrida organisationer, något som vi vet bygger framgångsrika team och resultat. För många arbetsplatser är det därför viktigt att hitta nya sätt att arbeta. Vi behöver ställa oss frågan hur vi skapar engagemang och samtidigt bygger en tillitsbaserad kultur och psykologisk trygghet. Chefer och ledare behöver nu mer än någonsin bygga tätare relationer och oftare höra sig för hur medarbetarna mår. Empati har visat sig vara en viktig del för medarbetarnas välmående.

Jaana Lindström menar att om man ska lyckas behöver organisationer börja med ledarskapetvoch det organisatoriska arbetsmiljöansvaret. Detta genom att lyssna in vad chefer, ledare och medarbetare tycker är mest utmanande i det nya sättet att arbeta och vad de behöver för stöd.

I dagens samhälle behöver vi se till både chefers och medarbetares välmående, arbetsmiljö och engagemang. Min erfarenhet är att cheferna inte alltid får de förutsättningar de behöver för att kunna hjälpa medarbetarna med sitt självledarskap, att skapa en god balans mellan arbete och privatliv. Då det hybrida sättet att arbeta ställer högre krav på att chefer och ledare själva ska bli mer effektiva behöver de verktyg, metoder och chefsstöd. Detta för att kunna vara mer hållbara, få till högpresterande självgående team och att kunna skapa tillitsbaserade relationer oavsett geografisk plats, säger Jaana.

Genom ID Entitys ledarprogram och ledarskapscoaching hjälper vi ledningsgrupper, chefsgrupper, medarbetarteam och individer att skapa rätt förutsättningar för att klargöra mål, prioriteringar, roller, ansvar och utveckling framåt.

Vill du komma i kontakt med ID Entity by Jurek vänligen kontakta:

Jaana Lindström, Organisational Consultant & Coach
+46 76-002 69 04
Jaana.lindstrom@id-entity.se

Karolina Wahlström, Head of Business Unit & Organisational Consultant
+46 76-297 87 95
karolina.wahlstrom@id-entity.se

Du kanske också vill läsa om