Inspiration

”Passiva chefer skapar ofta värre konsekvenser än aggressiva chefer”

Vad innebär egentligen ett dåligt ledarskap? Att dåliga ledare medför konsekvenser för företaget kan många gånger vara förödande för arbetsgivarvarumärket och resultera i både sjukskrivningar och uppsägningar. Vi har pratat med Jaana Lindström, organisationskonsult och coach på ID Entity by Jurek. Vad är en dålig chef, vad blir konsekvenserna av det och hur gör man för att undvika en sådan situation samt undgå krishantering?

Vad är ett dåligt ledarskap?  

I motsats till ett Utvecklande ledarskap så finns det ett Destruktivt ledarskap. I det destruktiva ledarskapet finns det två typer: den ena är mer aggressiv och utåtagerande, den andra är mer passiv och undflyende. En första tanke är att ett aggressivt ledarskap borde vara det värsta – men en ledare som pekar med hela handen, tänker på sig själv och kanske ofta är arg är inte det ledarskap som är värst för organisationer. Trots att båda stilarna inte innebär något bra ledarskap, visar forskningen att det passiva ledarskapet är värst. Den passiva ledaren är frånvarande, otydlig i sin kommunikation, tar inte tag i besvärliga frågor eller har inte tillräckligt med tid eller intresse att lyssna till medarbetarnas tankar och behov – ett slags ”låt gå-ledarskap”.  Man förlitar sig ofta på att det räcker med ett utvecklingssamtal om året och har få individuella samtal med respektive medarbetare. Denna typ av ledarskap eller snarare chefskap då ledarskapet saknas, skapar ofta otydlighet och oro i medarbetargrupper. Det saknas ofta en riktning, ett mandat och tydliga beslut om vart man är på väg och i värsta fall så är det en person som skyller ifrån sig eller på andra. Så även om ett destruktivt ledarskap aldrig är bra och får stora konsekvenser– är det bättre med tydlighet än ett passivt ledarskap. 

Om man som arbetsgivare börjar inse att chefen inte fungerar och påverkar teamet negativt, vad har man för skyldigheter och möjligheter? 

Chefens förhållningssätt, beteende och mående är det som smittar mest på arbetsplatsen och påverkar medarbetarnas hälsa. Det som brukar hända först är att arbetsgivaren får upprepade signaler från medarbetare att saker och ting inte fungerar i en grupp. Vanliga signaler är att folk slutar, det finns konflikter i gruppen eller att den chefen har fått sämre resultat i medarbetarundersökningen. Det kan ju vara chefens fel, men inte alltid! Jag tror många känner igen sig i att stress kan få oss till att agera mer aggressivt eller passivt beroende på vem vi är. Vi möter ledare som har en så stressig arbetsvardag att de går in i reaktiva beteenden och känner att de inte mäktar med att möta alla krav och utmaningar på ett konstruktivt sätt.  Arbetsgivaren har skyldigheter som att se över arbetsmiljön för både chefer och medarbetare och vilka utmaningar chefen har. Det ligger också hos ledningen att ge kompetensutveckling och förutsättningar till cheferna så att de kan göra ett bra jobb. Möjligheter finns i att det går att vända skeppet! Om arbetsgivaren erbjuder samtalsstöd till chefen, ledarutveckling för chefer och konflikthantering för gruppen i tid så går mycket att lösa. Dock behöver arbetsgivaren agera skyndsamt.  

Vilka konsekvenser får dåligt ledarskap i längden?  

För arbetsgivaren kan det skada arbetsgivarvarumärket, rykten sprids snabbt och många kandidater söker sig till jobb där det finns bra chefer. Forskningen är tydlig: dåligt ledarskap sänker omsättning och resultat, samt ökar sjukfrånvaro och personalomsättning. Dåligt ledarskap kan också leda till att medarbetarna tappar motivationen, då man kanske har svårt att känna tillhörighet till den organisation man sitter i. Vi tycker att många företag och organisationer väntar alldeles för länge med att sätta in åtgärder när det börjar finnas indikationer om att saker inte står rätt till.  Dessutom har stressen ökat med över 400 % de senaste tio åren och den största stressfaktorn är främst chefen. Din chef påverkar din hälsa! 

Om man landar i att chefen inte är bra för gruppen och uppsägning är vägen man vill gå, vad är egentligen ett bra avslut? 

Om möjligt, så kan arbetsgivaren erbjuda chefen ett annat jobb i organisationen utan personalansvar, men ibland kan det vara bra för båda parter att gå skilda vägar. Det kan skapa en omstart både för arbetsgivaren, gruppen och medarbetaren och det som vi då erbjuder är Outplacement och Executive Outplacement (för chefer som leder chefer).  

Chefen som sägs upp får stöd i att få diskutera med en professionell coach om vad som har hänt och vad personen skulle vilja framåt. Ofta blir det riktigt lyckat då personen i fråga får en paus och får tänka nytt och tänka om i sitt nästa karriärsteg. Ett bra avslut är att chefen får stöd utifrån, samt att HR och ledning på ett professionellt sätt tar de svåra samtalen skyndsamt med personen i fråga. Det är också viktigt att ta hand om den chefens grupp, så att de får stöd och förutsättningar för att kunna blicka framåt.  

Nu har vi pratat om destruktivt ledarskap, men hur tar vi hand om chefer som är omtyckta och fungerar bra? 

Att vara omtyckt som ledare räcker inte, det behövs mycket annat också. Organisationer är i ständig förändring och som chef behöver man vidareutvecklas för att kunna ta obekväma beslut, svåra samtal och leda i förändring. Det är inte alltid lätt att få människor med sig – hjärnan gillar egentligen inte förändring – och hur gör man då vid ständiga förändringar och en komplex omvärld, som gör att människor ändå vill följa med och stanna kvar. 

Från organisationens sida behövs ett helhetstänk. Vi brukar alltid säga att vi rekommenderar att man börjar med ledningsgruppen. Vi får en del förfrågningar där man enbart vill jobba med mellancheferna, men om alla inte har ett liknande tänk och en ledarstrategi, så blir det lätt att chefer jobbar i silos, var och en för sig. Om ledningsgruppens medlemmar inte jobbar tillsammans, på riktigt, hur kan de kräva att andra chefer ska göra det? Vi brukar säga att det finns två saker som är viktiga för många företag – affären och människan. Inte det ena, eller det andra. Både och! 

Ledarskap är för livet, man blir ju aldrig klar!  

ID Entity by Jurek erbjuder utbildningar, ledarutveckling, coaching och Outplacementtjänster för chefer och medarbetare. Hör av er till oss så skapar vi tillsammans den bästa lösningen för er verksamhet.  

Du kanske också vill läsa om