Inspiration

Coaching inom Life Science

För dig som jobbar inom Life Science vill vi lyfta en intervju med Helena Fröstadius, ID Entitys specialist på området. Hon är civilingenjören som efter 20 år i Life Science-branschen tog tjänstledigt för att studera pedagogik och utbilda sig till coach. Universitet, yrkeshögskolor och företag får idag ta del av hennes kunskaper av kvalitetssystem, dokumentation och förändringsarbete och hennes otroliga förmåga att få andra att lära.

Hej Helena!

Vi är nyfikna på att ta del av din syn på ledarskap, coaching och life science. Fler och fler organisationer arbetar med begreppet psykologisk trygghet för att stärka innovation, välmående och effektivitet. I en bransch där ”fel” kan få stora konsekvenser – hur påverkas den psykologiska tryggheten?

Viktig fråga! Att vara verksam i en bransch där fel kan få ödesdigra konsekvenser är naturligtvis speciellt. Vetskapen om detta tror jag kan vara både hämmande och stimulerande, beroende på hur man är som person och beroende på hur teamet fungerar. Men vi som jobbar i branschen är inte mer än människor, och människor gör fel. Därför är det oerhört viktigt att aktivt arbeta med den psykologiska tryggheten på en arbetsplats så att varje medarbetare vågar berätta om saker som gått snett. Och där tror jag företag har kommit olika långt. 

Ledarskapet går mer och mer mot det tillitsbaserade och coachande förhållningssättet, hur långt har life science bolag kommit här?

Jag tror inte man kan generalisera detta. Ledarskapet inom branschen skiljer sig åt från företag till företag, från ledare till ledare, precis som i andra branscher. Men min uppfattning är att tilltron till medarbetaren ofta är mycket hög. Det coachande förhållningssättet tror jag en hel del ledare har tagit till sig, men långt ifrån alla. Att coacha andra handlar om att lyssna. Och det kanske inte är alla ledare som har just detta som sin starkaste egenskap. 

Som pedagog och coach, om du skulle få påverka/förändra något inom branschen -vad skulle det vara?

Om jag fick drömma så skulle jag vilja att det fanns mer utrymme för reflektion. Organisationerna är otroligt slimmade och många arbetar optimerat enligt LEAN. Men för att möjliggöra lärande och kreativitet måste det få finnas tid för återhämtning och reflektion. Det är i hålrummen det magiska sker.  

Som coach vet vi att du är en person som lyssnar, peppar och utmanar och får klienter att se saker ur nya perspektiv. Du har en unik förmåga att få människor att känna sig sedda! I din roll som coach, hur kan du stötta individer inom life science?

Jag skulle vilja säga att jag kan stötta alla som på något sätt vill utvecklas i sin yrkesroll! Det kan t.ex. vara en medarbetare som vill förbättra sin förmåga att sätta gränser eller någon i QA-teamet som vill bli bättre på att kommunicera krav på ett pedagogiskt vis. Det kan vara en projektledare som vill utveckla sin förmåga att fatta riskbaserade beslut eller en nybliven QP som vill hitta ett hållbart sätt att hantera sitt stora ansvar eller så kan det vara en kvalitetschef som drömmer om att kunna få med sig organisationen i kvalitetsarbetet.

Stort tack för kloka reflektioner Helena, vi är otroligt glada över att ha möjlighet att samarbeta med dig!

Du kanske också vill läsa om