Inspiration

Hur skapar vi långsiktig lönsamhet och hållbarhet hos vår personal?

Allt fler företag inser värdet i att satsa på sin personal och skapa ett hållbart arbetsliv. Förutom att kompetenta medarbetare väljer att stanna så skapar man samtidigt en image som attraktiv arbetsgivare. Vem vill inte ha mer engagerade och motiverade medarbetare och en ökad lönsamhet? Men vad innebär egentligen ett hållbart arbetsliv rent konkret?

ID Entity välkomnar Kicki Segert tillbaka! Med sin fantastiska energi och gedigna kompetens och förmåga att utveckla affären börjar nu Kicki i en roll som Business manager/affärsutvecklare på ID Entity. Kicki kommer även fortsätta utveckla interimsaffären på Jurek och kommer därmed stå på två starka ben i Jurek-koncernen. 

Förutom Kickis genuina intresse för affären har hon länge jobbat med frågor kring hur man skapar ett hållbart arbetsliv. Vi passade på att ställa frågan, hur skapar vi långsiktig lönsamhet och hållbarhet hos vår personal? Här svarar hon på spännande frågor på ämnet! 

Varför är det så viktigt att säkerställa ett hållbart arbetsliv?

I grund och botten handlar det om att dina medarbetare och chefer ska kunna och vilja jobba ett helt arbetsliv. Att skapa en kultur som ger förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig trygga, sedda, motiverade samt psykiskt och fysiskt hållbara. Lyckas du med det är det också betydligt enklare att behålla kompetenta medarbetare och chefer som trivs, har högt engagemang och når sin fulla potential på ett hållbart sätt. Vilket också kommer bidra till ett ökat resultat och lönsamhet. 

När man talar om ett hållbart arbetsliv, vilka parametrar brukar man ta hänsyn till då?

Hållbart arbetsliv är omdiskuterat just nu och det finns många parametrar som kan vara aktuella att titta på. Här är de som jag/vi ser som viktigast

  1. SAM -det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innebär att du undersöker arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att förebygga skador och ohälsa. Här kan medarbetarundersökningen vara till stor hjälp samt riskbedömning, mätbara mål och en realistisk handlingsplan Här kan du läsa mer om arbetsmiljöutbildning 
  1. Trygghet – en av de viktigaste punkterna är att medarbetare och chefer ska känna sig trygga! Här är tydlighet och kommunikation viktiga verktyg. Även under förändring bör du informera och kommunicera. Var tydlig med förväntningar, ge ansvar och tydliggör arbetsuppgifter och följ upp på ett sätt som passar den medarbetaren. Här kan du läsa mer om psykologisk trygghet 
  1. Hälsa – för att nå ett hållbart arbetsliv behöver dina medarbetare må bra både fysiskt och psykiskt. Var-dags-hälsa! Här kan en hälsoundersökning kopplat till både den fysiska och mentala hälsan samt livspusslet vara till stor hjälp för en nulägesbild. Skapa sedan en handlingsplan för de riskfaktorer som är gemensamma för medarbetarna och gör individuella insatser där det behövs. 

    Exempel på gemensamma insatser kan vara att som vi på Jurek & ID-Entity gör ha en gemensam träning en gång/vecka över lunchtid på betald arbetstid, se till att det finns hälsosamma mellanmål på kontoret och uppmuntra till rörelse i vardagen. Att ha en stund för egen reflektion fredag eftermiddag kan också vara värdefullt för att sammanfatta veckan och planera nästa. Det ger ofta en känsla av att ha koll på läget och minskar eventuell stress samt att medarbetaren då ser vad den har åstadkommit under veckan och går till helg med en känsla av att ha bidragit och lyckats. Här kan du läsa mer om Hållbart arbetsliv 
  2. Hybridarbetslivet – Hybrid arbetet har också blivit en del av hållbart arbetsliv då många känner att de kan påverka sin situation och få ihop livspusslet bättre. Det finns dock utmaningar med hybrid arbetet och kanske främst i ledarskapet. Att leda ett hybridarbetsteam kräver mer och en annan typ av ledarskap av chefen i form av att hitta sätt att se hur medarbetarna mår, uppföljning och 1-1 samt att hitta nya sätt att behålla teamkänsla och samhörighet. Det är något vi på ID Entity ser hos våra kunder och stöttar dem i!
  3. Förutsättningen för att få en kultur med fokus på hållbart arbetsliv är att ledningen är med på tåget och visar vägen och att ledarskapet i organisationen är i linje med värderingarna och ambassadörer för ett hållbart arbetsliv. Går ledningen exempelvis och tränar på lunchen, är måna om att återhämta sig, är tydliga med förväntningar och ansvar samt är transparanta i sin kommunikation då sätter det kulturen. Det sägs att barn inte gör som föräldrar säger utan som föräldrar gör och det stämmer även när vi är vuxna. Beteenden föder beteenden.
  4. En annan viktig förutsättning för att lyckas med ett hållbart arbetsliv är att cheferna utvecklat ett starkt självledarskap och en god självkännedom och därmed är uppmärksam på sina egna stress triggers och sina medarbetares och kan jobba förebyggande med det. Prioritering, struktur och planering är också nycklar till att lyckas. Här kan du läsa mer om självledarskap!

Är det fler som vågar ifrågasätta eller begära ett hållbart arbetsliv idag?

Ja, både medarbetare och chefer är mer måna om sin arbetsgivares syn på ett hållbart arbetsliv, där hybridarbete är en av de självklara ”must have” idag, möjligheten att själv få styra sin tid och påverka sin arbetssituation. Tydliga förväntningar, mål och uppföljning samt tid för återhämtning och möjlighet till träning är viktiga faktorer för många idag och en fråga som kommer upp i rekryteringsprocesser.

Hur tror du att man kommer se på hållbarhet på arbetsplatsen i framtiden? 

Jag tror att det kommer bli en viktigare och viktigare fråga och att den inom en snar framtid kommer att vara självklar och en del av företagsstrategin. Vi lever i en värld där förändringar sker konstant och i ett högt tempo, omvärlden och det som sker utanför vår påverkan har också betydelse och samtidigt som tempot, kraven och effektivitet ökar ständigt ska vi också vara hållbara längre i arbetslivet och efter det. Hälsa kommer att vara prioriterat! 

Hur kan man som chef eller ledare säkerställa att sina kollegor arbetar hållbart?

Det handlar mycket om att börja med dig själv! Hur kan du som chef bli hållbar i ditt ledarskap och i livspusslet? Lär känna dig själv, dina stressorer (det som får dig att bli stressad) och dina reaktioner och beteenden kopplat till dem. Hur kan du förebygga och hantera dem på ett hållbart sätt. Hur är din var-dags-hälsa? Kopplat till Kost, Rörelse, Sömn och Återhämtning. Finns det något du skulle behöva justera där? Ofta är återhämtning något man slarvar med och även sömn. Har du en hållbar arbetsbelastning? Om inte går det att göra något åt det? Känner du att du kan påverka din situation? Göra prioriteringar och strukturera upp ditt arbete? 

När du som chef har den kunskapen om dig själv, god självkännedom och självledarskap har du också verktygen att leda och stötta andra i det hållbara arbetslivet. Anpassa ditt ledarskap och stöd efter varje medarbetares behov, var närvarande i samtal och lyssna på riktigt. Hitta sätt att följa upp och främja samarbete trots hybridarbete. Och framför allt ha kul!

Tack Kicki för dina klocka inspel på temat!

Du kanske också vill läsa om